บริการรับยื่นเอกสาร สหราชอาณาจักร / อังกฤษ (England)

  Code : QQQQGBR-PK001
  แพ็กเกจ : อังกฤษ
  เส้นทาง : ลอนดอน
  ระยะเวลา : 1 วัน คืน
 • โดย : ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส - 11/02024
 • 01055******07

  ไฮไลท์ :

  บริการรับยื่นเอกสาร อังกฤษ สะดวกกว่ายื่นเอง มีทีมงานให้คำแนะนำ ตรวจเอกสาร และจองคิวให้

ราคาเริ่มต้น
ตัวเลือกแพ็กเกจ

เลือกวันที่ใช้บริการ + รายละเอียด เพื่อเช็คราคา

เลือกวันที่ใช้บริการ ( จองก่อนใช้บริการ วัน )

เลือกรายละเอียดที่คุณต้องการ

 • วีซ่าอังกฤษ ประเภทท่องเที่ยว หรือวีซ่าเยี่ยมเยียนชั่วคราว (Standard Visitor Visa)
รายการ
ราคา
ระบุจำนวน
ผู้ใหญ่ / เด็ก
9,900
กิจกรรม ( 1 วัน คืน )

รายละเอียดที่คุณจะได้พบ

บริการรับยื่นเอกสารเข้าประเทศ อังกฤษ /
สหราชอาณาจักร ประเภทท่องเที่ยว หรือเยี่ยมเยียนชั่วคราว (Standard Visitor Visa)
จุดประสงค์ที่ใช้เพื่อการท่องเที่ยว พักผ่อน หรือการเดินทางไปเยี่ยมเยียนเพื่อน หรือญาติ ที่พำนักอยู่ในสหราชอาณาจักรในช่วงระยะเวลาที่ไม่ยาวนานมากนัก

ระยะเวลาดำเนินการ : 
- Standard ระยะเวลาในการพิจารณา 2-3 สัปดาห์ทำการ 
- priority ระยะเวลาในการพิจารณา 5 วัน ทำการ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 24,800 บาท
- Super priority ระยะเวลาในการพิจารณา 1 วันทำการ  มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 47,000 บาท
(ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน)
หมายเหตุ ผู้เดินทางทุกคน ต้องมาแสดงตัวที่ศูนย์รับคำร้อง ซึ่งจะมีการ สแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป
**ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ รับยื่นเอกสารเข้าประเทศ อังกฤษ ให้กับผู้เดินทางที่มีวัตถุประสงค์ท่องเที่ยว/เยี่ยมญาติ หรือติดต่อธุรกิจระยะสั้นจริงๆเท่านั้น (ทางบริษัทฯ ไม่รับยื่นเอกสารเพื่อเข้าไปทำงานหรือเอกสารประเภทคู่หมั้น และไม่รับยื่นเคสไปเยี่ยมแฟนที่รู้จักผ่าน Social )**
***ทางบริษัทเรามีการประเมินเบื้องต้นก่อนเพื่อการแนะนำที่เหมาะสม ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับยื่นให้กับเคสที่โอกาสผ่านต่ำ***

 

ค่าบริการตามระยะเวลา

6 เดือน : 9,900 บาท
2 ปี : 24,500 บาท
5 ปี : 40,500 บาท
10 ปี : 50,500 บาท
(ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน)

สอบถามเพิ่มเติม
061-408-1606 

รายละเอียดและเงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม
1. ค่าธรรมเนียม และจองคิวยื่นเอกสารเข้าประเทศสหราชอาณาจักร (ลงทะเบียน/กรอกใบสมัคร)
2. ค่าบริการของทางบริษัท
3. ค่าแปลเอกสารเบื้องต้น ไม่เกิน 3 ฉบับ (เอกสารฉบับถัดไปคิด 300 บาทต่อฉบับ)
4. เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาในการเตรียมเอกสาร
5. ค่าจัดส่งเอกสารคืนทางไปรษณีย์ (เอกสารจัดส่งจากทางสถานทูต แจ้งที่อยู่การจัดส่งเอกสาร ณ วันสัมภาษณ์)

อัตราค่าบริการไม่รวม
1. ค่าจัดส่งพาสปอร์ต และเอกสารมาที่บริษัทฯ
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%