แพ็กเกจมัลดีฟส์ Meeru Island Resort & Spa Maldives

  Code : QQGO1MLE-PK021
  แพ็กเกจ : มัลดีฟส์
  เส้นทาง : มาเล
  ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • โดย : ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส - 11/02024
 • 01055******07

  ไฮไลท์ :

  Meeru Island Resort & SpaMaldives รีสอร์ทระดับ 4.5 ดาว นั่ง Speedboat ไปเพียง 55 นาที น้ำทะเลใส ปะการังสวยงาม ผ่อนคลายไปกับการพักผ่อนของท่าน

ราคาเริ่มต้น
ตัวเลือกแพ็กเกจ

เลือกวันที่ใช้บริการ + รายละเอียด เพื่อเช็คราคา

เลือกวันที่ใช้บริการ ( จองก่อนใช้บริการ 7 วัน )

เลือกรายละเอียดที่คุณต้องการ

 • Meeru Island Resort & Spa Maldives
รายการ
ราคา
ระบุจำนวน
Jacuzzi Water Villas ราคา/ท่าน (พักห้องละ 2 ท่าน)
44,900
กิจกรรม ( 3 วัน 2 คืน )

รายละเอียดที่คุณจะได้พบ

Meeru  Island Resort & SpaMaldives รีสอร์ทระดับ 4.5 ดาว นั่ง Speedboat ไปเพียง 55 นาที เนื่องจากเป็นรีสอร์ทที่อยู่ค่อนข้างไกล แต่ข้อได้เปรียบคือน้ำที่ใส และปะการังที่สวยงาม มีห้องพักมากถึง 286 ห้อง ที่รีสอร์ทจะมีโซนที่เป็นแนวน้ำตื้นให้ว่ายน้ำดูปะการังมากมาย 
ห้องพักที่นิยมของเกาะนี้คือห้อง Jacuzzi Water Villa เพียงคุณเปิดประตู ก็จะได้นอนแช่อ่าง Jacuzzi ชมวิวทะเลแบบพาโนรามา หรือใครอยากว่ายน้ำก็สามารถเดินลงจากหลังห้องได้เลย เหมาะมากสำหรับคู่รักที่เน้นความสงบและไม่ค่อยเจอผู้คนมาก
จุดเด่น Highlight ของที่ Meeru  Island Resort & Spa Maldives
• ตลอดการเข้าพัก รวมอาหารเช้า กลางวัน เย็น ทุกมื้อที่ห้องอาหารหลัก รวมเครื่องดื่มแบบมีและไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น เหล้า เบียร์ ไวน์ ในบาร์เครื่องดื่มในเวลาที่กำหนด
• บริการบาร์เครื่องดื่ม และของว่าง ณ Dhoni Bar เวลา 08.00 – 01.00 น.
• มินิบาร์ในห้องพัก (ตามที่รีสอร์ทกำหนด)/ Mini Bar in room (as All Inclusive Plan)
• ฟรี กิจกรรม Sunset Cruise 1 ครั้งต่อการเข้าพัก (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ที่นั่งว่างและตารางกิจกรรม)
• ฟรี กิจกรรม snorkeling trip 4 ครั้งต่อวัน ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์

กําหนดวันเดินทาง

Jacuzzi Water Villas

ผู้ใหญ่พักห้องละ  2 ท่านเท่านั้น

ท่านละ

29 – 31 ต.ค. 66

44,900.-

รบกวนลูกค้าเช็คราคากับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองทุกครั้ง

แพ็กเกจข้างต้นสำหรับลูกค้าท่องเที่ยวเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และไกด์เดินทางนำเที่ยว

รายละเอียดและเงื่อนไข

อัตราดังกล่าวรวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ กรุงเทพ-มัลดีฟส์-กรุงเทพ สายการบิน Air Asia
- การเดินทางจาก สนามบิน-ที่พัก-สนามบิน ด้วย  Speed Boat (ใช้เวลาประมาณ 55 นาที)
- เจ้าหน้าที่ต้อนรับที่สนามบินมัลดีฟส์
- การบริการอาหารแบบ All Inclusive Plus ประกอบด้วย
• อาหารเช้า , กลางวัน , เย็น แบบบุฟเฟ่ต์
• เครื่องดื่มตลอดการเข้าพัก ทั้งมีและไม่มีแอลกอฮอล์
• บริการบาร์เครื่องดื่ม และของว่าง ณ Dhoni Bar เวลา 08.00 – 01.00 น.
• มินิบาร์ในห้องพัก ( AIP List )
• กิจกรรม Sutset Cruise 1 ครั้ง  ตลอดการเข้าพัก
• ทริปดำน้ำตื้น 4 ครั้ง ต่อวัน ไม่จำกัดจำนวนเข้าร่วม  ( ไม่รวมอุปกรณ์ )
• สิทธิ์เล่น Golf 9 หลุม ฟรี 1 ครั้ง / วัน

อัตราดังกล่าวไม่รวม
- Vat 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)
- อาหารจากห้องอาหารอื่นๆ รูมเซอร์วิส กิฟต์ช็อป มินิบาร์ และกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรายการข้างต้น 
- เครื่องดื่มต่างๆจากรูมเซอร์วิส กิฟต์ช็อป มินิบาร์ สปอร์ทเซ็นเตอร์ และกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรายการข้างต้น 
- เครื่องดื่มที่ไม่ได้อยู่ในรายการข้างต้น เช่น ไวน์จากไวน์ลิสต์ และน้ำผลไม้สด  
- เครื่องดื่มแบบปั่น และค็อกเทลที่ทำจากเหล้าแบรนด์พรีเมี่ยม

*ข้อสำคัญ
- อาหารและเครื่องดื่มในทุกห้องอาหาร หรือบาร์ จะให้บริการแบบเป็นแก้ว หรือจาน ต่อการสั่งหนึ่งครั้ง ต่อแขกหนึ่งคน 
- ผู้เข้าพักที่อยู่ในห้องเดียวกัน จะต้องมาในแพ็คเกจ All Inclusive เหมือนกัน เท่านั้น
- ทางรีสอร์ทจะไม่ให้บริการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แก่ผู้เข้าพักที่อายุต่ำกว่า 18 ปี!    
- Uthuru Bar, ห้องอาหาร Maalan และ Pavilion pool จะให้บริการสำหรับผู้เข้าพักที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เท่านั้น!
- ผู้บริหาร/ผู้จัดการ มีสิทธิ์ที่จะงดให้บริการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แก่ผู้เข้าพักที่มีอาการมึนเมา/ควบคุมสติไม่ได้
- ทางรีสอร์ทไม่อนุญาตให้มีการแลกเปลี่ยนอาหารหรือเครื่องดื่ม รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ระหว่างผู้เข้าพักที่มาในแพ็คเกจที่แตกต่างกัน 
- All Inclusive แพ็คเกจ จะให้บริการจนถึงวันสุดท้ายของการพักผ่อนที่รีสอร์ท

หมายเหตุ
● Power bank และ Notebook, laptop ให้ถือติดตัวขึ้นเครื่อง ห้าม โหลดใต้ท้องเครื่อง
● รีสอร์ทมีบริการดำน้ำแบบ Scuba Diving สามารถสอบถามราคาได้ที่รีสอร์ท 
    ข้อควรระวัง หากเดินทางโดยเครื่องบินต้องให้ร่างกายได้ปรับตัว 24 ชม.ก่อนและเดินทาง
● หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง เนื่องด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนือจากอำนาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
● บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของกองตรวจคนเข้าเมือง
● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายๆ ใดๆ ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ นัดหยุดงาน การจราจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
● ในระหว่างการท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแค่บางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ 
● ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ