HONG KONG Package Lei Yue Mun 3วัน2คืน

  Code : QQQQHKG-PK011
  แพ็กเกจ : ฮ่องกง
  เส้นทาง : ฮ่องกง
  ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • โดย : ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส - 11/02024
 • 01055******07

  ไฮไลท์ :

  บริการรถรับส่ง ไปกลับ โรงแรม-สนามบิน บริการซิตี้ทัวร์ พร้อมดูแลโดยไกด์พูดไทย ฟรี!!อาหารเช้าแบบติ่มซำ (2มื้อ) สุดพิเศษ !! อาหารกลางวันที่ Lei Yue Mun (1มื้อ)

ราคาเริ่มต้น
ตัวเลือกแพ็กเกจ

เลือกวันที่ใช้บริการ + รายละเอียด เพื่อเช็คราคา

เลือกวันที่ใช้บริการ ( จองก่อนใช้บริการ 14 วัน )

เลือกรายละเอียดที่คุณต้องการ

 • Silka Tsuen Wan Hotel
 • The Cityview Hotel
 • Prudential Hotel
 • Kimberley Hotel
กิจกรรม ( 3 วัน 2 คืน )

รายละเอียดที่คุณจะได้พบ

HONG KONG
Package Lei Yue Mun 3 DAY 2 NIGHT

ราคาแพคเกจสำหรับผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาต่อท่าน (ต้องเดินทาง 8-9 ท่าน)

 

บริการรถรับส่ง ไปกลับ โรงแรม-สนามบิน
บริการซิตี้ทัวร์ พร้อมดูแลโดยไกด์พูดไทย ฟรี!!อาหารเช้าแบบติ่มซำ (2มื้อ)
สุดพิเศษ !!  อาหารกลางวันที่ Lei Yue Mun (1มื้อ)


**กรณีเด็กพักแบบมีเตียง ราคาเท่ากับผู้ใหญ่**
กรุณาเช็คที่ว่างก่อนทำการจองทุกครั้ง

ตารางการเดิน

วันแรก

- เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง

 -เจ้าหน้าที่(พูดอังกฤษ) รอรับที่สนามบิน (รอรับที่ Exit B / Row14) นำท่านส่งโรงแรมโดยรถโค้ช (พร้อมลูกค้าท่านอื่น)

- Check-in โรงแรมตามแพคเกจที่ท่านเลือก (check-in ได้ตั้งแต่เวลา 14.00 น.

 

วันที่สอง

- 07.30 น. ไกด์ (พูดไทย) รับท่านจากล็อบบี้ของโรงแรม

- รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซำ

- วัดแชกงหมิว

- ร้านจิวเวอรี่ และร้านสมุนไพร

- รับประทานอาหารกลางวัน  ที่   Lei Yue Mun Seafood Menu

- จุดชมวิว Mid-Level Victoria

- Repulse Bay

- เจ้าหน้าที่นำท่านส่งที่ส่งย่านจิมซาจุ่ย Avenue of Stars หรือ K11

- ลูกค้าเดินทางกลับที่พักด้วยตัวเอง

 

วันที่สาม

- 07.30 น. ไกด์ (พูดไทย) รับท่านจากล็อบบี้ของโรงแรม

- รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซำ

- วัดหวังต้าเซียน

- วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ

- รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร

- นำท่านส่งสนามบินนานาชาติฮ่องกง

 

 

ตารางราคา

โรงแรม

ช่วงวันเดินทาง

ราคาพักคู่ (2 ท่าน)

พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม

Silka Tsuen Wan Hotel

 

01มิ.ย.-30มิ.ย.66

7,650 บาท/ท่าน

3,500 บาท/ท่าน

01ก.ค.-31ส.ค.66

8,950 บาท/ท่าน

4,500 บาท/ท่าน

01ก.ย.-30ก.ย.66

8,650 บาท/ท่าน

4,400 บาท/ท่าน

หมายเหตุ :

*เข้าพักตรงกับ วันศุกร์ และ เสาร์ ชำระเพิ่ม  800 บาท/ห้อง/คืน 

*หากพักตรงกับ วันที่ 19-23 และ 29-30 ก.ย.66  ชำระเพิ่ม 1,000 บาท/ห้อง/คืน

 

โรงแรม

ช่วงวันเดินทาง

ราคาพักคู่ (2 ท่าน)

พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม

The Cityview Hotel

01มิ.ย.-30มิ.ย.66

8,950 บาท/ท่าน

4,500 บาท/ท่าน

01ก.ค.-30ก.ย.66

9,250 บาท/ท่าน

5,500 บาท/ท่าน

หมายเหตุ :

*เข้าพักตรงกับ วันศุกร์ และ เสาร์ ชำระเพิ่ม 1,200 บาท/ห้อง/คืน

*หากพักตรงกับ วันที่ 19-23 และ 29-30 ก.ย.66  ชำระเพิ่ม 1,500 บาท/ห้อง/คืน

 

โรงแรม

ช่วงวันเดินทาง

ราคาพักคู่ (2 ท่าน)

พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม

Prudential Hotel

Kimberley Hotel

01มิ.ย.-30มิ.ย.66

9,250 บาท/ท่าน

4,500 บาท/ท่าน

01ก.ค.-30ก.ย.66

10,450 บาท/ท่าน

6,400 บาท/ท่าน

 

หมายเหตุ :

*เข้าพักตรงกับ วันศุกร์ และ เสาร์ ชำระเพิ่ม 1,500 บาท/ห้อง/คืน

**หากพักตรงกับ วันที่ 17-23 และ 29-30 ก.ย.66  ชำระเพิ่ม  2,000 บาท/ห้อง/คืน

รายละเอียดและเงื่อนไข

เงื่อนไขสำคัญ 
1.กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ
ระยะจอง  : วันนี้ – 30 มิ.ย. 2566
เดินทาง   :   วันนี้ – 30 ก.ย. 2566
2.หลังจากได้รับการคอนเฟิร์ม และชำระเงินแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ และในกรณียกเลิกขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
3.สำหรับซิตี้ทัวร์วันที่ 2 และ 3  ของการเดินทาง ต้องเดินทางตามโปรแกรม ไม่สามารถตัดรายการใดออก หรือยกเลิกเงินคืนได้
4.แพคเกจนี้สำหรับการจองจำนวน 8- 9 ท่านเท่านั้น

อัตราค่าบริการรวม
1.โรงแรมพัก 2 คืน ไม่รวมอาหารเช้า
2.รถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน เป็นรถ Seat In Coach (ให้บริการในช่วงเวลา 08.00-22.00 น. นอกเวลานี้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
3.ซิตี้ทัวร์ในวันที่ 2  +  ติ่มซำมื้อเช้า + อาหารกลางวัน Lei Yue Mun  พร้อมไกด์ไทยดูแล
4.ซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน ในวันที่ 3  +  ติ่มซำมื้อเช้า + อาหารกลางวัน พร้อมไกด์ไทยดูแล
5.รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถในวันที่มีซิตี้ทัวร์

อัตราค่าบริการไม่รวม
1.ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
2.ราคาไม่รวมค่ามัดจำคีย์การ์ดโรมแรม 100 HKD/ห้อง (ชำระเงินสดได้รับเงินคืนเมื่อเช็คเอาท์ หากเป็นบัตรเครดิตจะได้รับเงินคืนเข้าบัตร 14 วันทำการ)
3.ราคาไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก , ค่าซักรีด ฯลฯ
4.ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)