ฮาร์บิน สโนว์ทาวน์ เทพนิยายแดนหิมะ 6 วัน 5 คืน โดยการบิน ไชน่า เซาเทิร์น (CZ)

  • ทัวร์ : China [ จีน ]
  • เที่ยวเมือง : Harbin (ฮาร์บิน)
  • สายการบิน : China Southern Airlines
  • รหัสโปรแกรม : T9990
  • Code : QQGO1HRB-CZ002
  • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
  • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
เที่ยวมันส์ ไม่ลงร้านช็อป | ฮาร์บิน ดินแดนแห่งหิมะ มอสโคว์ตะวันออก | พักภายในหมู่บ้านหิมะ งดงามราวเทพนิยาย | งานเทศกาลแกะสลักหิมะที่ใหญ่ที่สุดในโลก HARBIN ICE & SNOW FESTIVAL | |ลิ้มรส เกี๋ยวตงเป่ย หม้อไฟแมนจูเรีย | พร้อมถุงมือ หมวก ผ้าพันคอและถุงร้อน ท่านละ 1 ชุด !!
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
22 ธ.ค. 2567 - 27 ธ.ค. 2567
55,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - CAN2024-12-22 2024-12-2212.00 - 15.45CZ358
CAN - HRB2024-12-22 2024-12-2217:25 - 23:30CZ8740
HRB - CAN2024-12-27 2024-12-2708:15 - 12:40CZ3906
CAN - BKK2024-12-27 2024-12-2716:15 - 17:55CZ363
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

22 ธ.ค. 2567 - 27 ธ.ค. 2567
55,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - CAN2024-12-22 2024-12-2208:40 - 12:20CZ362
CAN - HRB2024-12-22 2024-12-2216:20 - 20:40CZ6262
HRB - CAN2024-12-27 2024-12-2708:15 - 12:40CZ3906
CAN - BKK2024-12-27 2024-12-2715:50 - 17:55CZ363
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

24 ธ.ค. 2567 - 29 ธ.ค. 2567
55,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - CAN2024-12-24 2024-12-2408:30 - 12:25CZ362
CAN - HRB2024-12-24 2024-12-2413:55 - 18:30CZ3623
HRB - CAN2024-12-29 2024-12-2913:15 - 18:10CZ3616
CAN - BKK2024-12-29 2024-12-2919:55 - 22:00CZ361
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

28 ธ.ค. 2567 - 02 ม.ค. 2568
59,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - CAN2024-12-28 2024-12-2808.40 - 12:20CZ358
CAN - HRB2024-12-28 2024-12-2818:40 - 23:05CZ5301
HRB - CAN2025-01-02 2025-01-0212:00 - 17:05CZ5302
CAN - BKK2025-01-02 2025-01-0219:55 - 21:50CZ361
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

31 ธ.ค. 2567 - 05 ม.ค. 2568
59,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - CAN2024-12-31 2024-12-3108:40 - 12:20CZ362
CAN - HRB2024-12-31 2024-12-3113:55 - 18:30CZ3623
HRB - CAN2025-01-05 2025-01-0513:15 - 18:10CZ3616
CAN - BKK2025-01-05 2025-01-0519:55 - 21:50CZ361
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

04 ม.ค. 2568 - 09 ม.ค. 2568
54,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - CAN2025-01-04 2025-01-0408:30 - 12:25CZ362
CAN - HRB2025-01-04 2025-01-0416:20 - 20:40CZ6262
HRB - CAN2025-01-09 2025-01-0912:15 - 17:10CZ5302
CAN - BKK2025-01-09 2025-01-0919:55 - 22:00CZ361
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

05 ม.ค. 2568 - 10 ม.ค. 2568
54,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - CAN2025-01-05 2025-01-0508:30 - 12:25CZ362
CAN - HRB2025-01-05 2025-01-0516:20 - 20:40CZ6262
HRB - CAN2025-01-10 2025-01-1013:15 - 18:10CZ3616
CAN - BKK2025-01-10 2025-01-1019:55 - 22:00CZ361
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

06 ม.ค. 2568 - 11 ม.ค. 2568
54,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - CAN2025-01-06 2025-01-0608:40 - 12:20CZ362
CAN - HRB2025-01-06 2025-01-0613:55 - 18:20CZ3623
HRB - CAN2025-01-11 2025-01-1112:00 - 17:05CZ5302
CAN - BKK2025-01-11 2025-01-1119:55 - 21:50CZ361
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

11 ม.ค. 2568 - 16 ม.ค. 2568
54,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - CAN2025-01-11 2025-01-1108:30 - 12:25CZ362
CAN - HRB2025-01-11 2025-01-1613:55 - 18:30CZ3623
HRB - CAN2025-01-16 2025-01-1608:15 - 12:40CZ3906
CAN - BKK2025-01-16 2025-01-1615:30 - 17:30CZ8023
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

11 ม.ค. 2568 - 16 ม.ค. 2568
54,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - CAN2025-01-11 2025-01-1108:30 - 12:25CZ362
CAN - HRB2025-01-11 2025-01-1613:55 - 18:30CZ3623
HRB - CAN2025-01-16 2025-01-1608:15 - 12:40CZ3906
CAN - BKK2025-01-16 2025-01-1615:30 - 17:30CZ8023
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

11 ม.ค. 2568 - 16 ม.ค. 2568
54,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - KOW2025-01-11 2025-01-1112:25 - 16:25CZ8080
CAN - HRB2025-01-11 2025-01-1118:40 - 23:05CZ5301
HRB - CAN2025-01-16 2025-01-1608:15 - 12:40CZ3906
CAN - BKK2025-01-16 2025-01-1615:30 - 17:30CZ8023
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

13 ม.ค. 2568 - 18 ม.ค. 2568
53,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - CAN2025-01-13 2025-01-1308:30 - 12:25CZ362
CAN - HRB2025-01-13 2025-01-1316:20 - 20:40CZ6262
HRB - CAN2025-01-18 2025-01-1808:15 - 12:40CZ3906
CAN - BKK2025-01-18 2025-01-1815:30 - 17:30CZ8023
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

13 ม.ค. 2568 - 18 ม.ค. 2568
53,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - CAN2025-01-13 2025-01-1308:30 - 12:25CZ362
CAN - HRB2025-01-13 2025-01-1316:20 - 20:40CZ6262
HRB - CAN2025-01-18 2025-01-1808:15 - 12:40CZ3906
CAN - BKK2025-01-18 2025-01-1815:30 - 17:30CZ8023
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – กว่างโจว (สนามบินกว่างโจวไป๋หยุน) – ฮาร์บิน(สนามบินฮาร์บินไท่ผิง)

05.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน China Southern (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
08.40 น. ออกเดินทางสู่ มหานครกว่างโจว โดย สายการบิน China Southern (CZ) เที่ยวบินที่ CZ362 ** บริการอาหารบนเครื่อง **
12.20 น. เดินทางถึงสนามบิน กว่างโจวไป๋หยุน นำท่านผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นพักผ่อนภายในสนามบินเพื่อรอต่อเครื่อง
1315 น. ออกเดินทางสู่ เมืองฮาร์บิน มณฑลเฮยหลงเจียง โดยสายการบิน China Southern (CZ) เที่ยวบินที่ CZ3623 ** บริการอาหารบนเครื่อง **
18.30 น. เดินทางถึง สนามบินฮาร์บินไท่ผิง ฮาร์บิน หรือไข่มุกคอหงส์ มอสโกแห่งแดนมังกร ฮาร์บินก่อตั้งจากการริเริ่มสร้างทางรถไฟสายตะวันออกและสายทรานส์ไซบีเรียโดยรัสเซีย ซึ่งดึงดูดเอาเหล่านักลงทุน วิศวกร พ่อค้าวาณิชย์จากทั่วทุกมุมโลก และริเริ่มการอุตสาหกรรมขึ้นในฮาร์บินนับตั้งแต่นั้นจวบจนปัจจุบัน จากนั้นนำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก HARBIN METROPARK HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน)
วันที่ 2

ร้านเสื้อกันหนาว – จัตุรัสมหาวิหารเซนต์โซเฟีย – ถนนคนเดินจงยาง (แถม !! ไอติมท่านละ 1 แท่ง) – มู่ตานเจียง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 1)
จากนั้นท่านแวะชมเครื่องนุ่งห่มเพื่อเตรียมตัวสำหรับการท่องเที่ยว ณ ร้านสินค้าเครื่องกันหนาว
เที่ยวชม จัตุรัสโบสถ์เซนต์โซเฟีย (ไม่เข้าชมภายใน) ซึ่งออกแบบและสร้างโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย เมื่อก่อนเคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่สำคัญต่างๆ ของชาวรัสเซียแต่มาถูกทำลายตอนปฏิวัติวัฒนธรรม และได้มีการสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งโดยพยายามรักษารูปแบบเดิมไว้ให้ได้มาก ที่สุด ซึ่งใช้เวลาถึง 9 ปี โดยเริ่มต้นสร้างในปี ค.ศ.1923 เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1932 ถือได้ว่าเป็นโบสถ์ออร์โธด็อกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออก
นำท่านแวะช้อปปิ้ง ย่านถนนคนเดินจงยาง หรือ จงยางต้าเจีย นับเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงไม่แพ้โบสถ์เซนต์โซเฟียในเมืองฮาร์บิน ถนนจงยางเป็นถนนที่ปูด้วยหินสีเขียวอ่อนทั้งสาย เป็นถนนการค้าที่ขึ้นชื่อของเมืองฮาร์บิน ตามสองข้างทางของถนนสายนี้มีสิ่งก่อสร้างสไตล์ต่างประเทศปรากฏอยู่เป็นจำนวน มาก ในแต่ละวันจะเห็นผู้คนเดินไปมาขวักไขว่ไม่ขาดสาย แถมฟรีไอติม พิมพ์ลาย ไฮไลท์เอกลักษณ์ของฮาร์บิน ท่านละ 1 แท่ง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองมู่ตานเจียง (ระยะทาง 240 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.5 ชั่วโมง) เมืองมู่ตันเจียงตั้งชื่อตามแม่น้ำมู่ตันซึ่งมีชื่อเดียวกันซึ่งไหลผ่านเมือง ตัวเมืองมีการพัฒนาเมื่อเวลาไม่นาน ราวปีค.ศ. 1903 ตามเส้นทางรถไฟสายจีนตะวันออกถูกสร้างขึ้นโดยจักรวรรดิรัสเซีย ดึงดูดผู้ตั้งถิ่นฐานทั้งชาวจีนและรัสเซียได้ตั้งถิ่นฐานในเมือง ทำให้พ่อค้าและนักธุรกิจจากจากประเทศต่างๆ เช่น ฝรั่งเศส รัสเซีย อังกฤษ และเดนมาร์ก ได้จัดตั้งหน่วยงานย่อยขึ้นในมู่ตันเจียง ซึ่งมีส่วนทำให้พื้นที่การค้าของเมืองขยายตัวอย่างรวดเร็วจวบจนปัจจุบัน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก MUDANJIANG SUNNY DATE INTER HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน)
วันที่ 3

หมู่บ้านหิมะ (Snow Town) - บ้านแห่งความฝัน (Dream Home) – ถนนคนเดิน ** Optional Tour เขาแกะหญ้า **

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4)
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านหิมะ (Snow Town) (ระยะทาง 187 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ตะวันตกเฉียงใต้ของแม่น้ำมู่ตานเจียง หมู่บ้านตั้งอยู่ ณ บริเวณที่มีปริมาณหิมะตกเยอะที่สุดในจีน เมื่อยามหิมะตก บริเวณนี้จะถูกปกคลุมไปด้วยผ้าห่มหิมะสีขาวบริสุทธิ์ ล้อมรอบบ้านไม้ในฉากที่งดงาม บ้านขนาดย่อมๆ เรียงรายเป็นแถวยาวทอดยาวไปตามเชิงเขา ชวนให้นึกถึงฉากที่หลุดออกมาจากโลกแห่งเทพนิยาย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)
บ่าย นำท่านเข้าชม บ้านแห่งความฝัน (Dream Home) สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นที่ถ่ายทำหนัง ละคร และรายการต่างๆ ท่ามกลางบ้านไม้หลังเล็กๆ ที่มีความสูงไล่เลี่ยกัน ยามหิมะตกลงบนหลังคา จะดูเหมือนเห็ดสีขาว เป้นที่มาของสมญานาม “เห็ดหิมะ” รูปทรงธรรมชาติของประติมากรรมหิมะที่รังสรรค์โดยธรรมชาติ นำท่านเดินชมความสวยงามของหมู่บ้าน หิมะที่ขาวและสะอาดตาที่สุด ถือว่าเป็นจุดเด่นที่สุดของหมู่บ้านแห่งนี้ที่ไม่ควรพลาดเลยเลยทีเดียว
ท่านสามารถซื้อ Option เสริมที่น่าสนใจได้ดังนี้ หากท่านใดสนใจ สามารถสอบถามเพิ่มเติมและชำระเงินได้ที่ไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์ เขาหยางฉ่าวซาน หรือเขาแกะหญ้า ราคาท่านละ 300 หยวน (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง) นำท่านสำรวจทุ่งหิมะขาวโพลนอันสุดแสนจะนุ่มฟู ณ เขาหยางฉ่าวซาน หรือเขาแกะหญ้า *** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการซื้อ Optional Show ผ่านหัวหน้าทัวร์และไกด์เท่านั้น ด้วยเหตุผลในเรื่องของราคาทัวร์ และด้านความปลอดภัยของตัวท่านเอง รวมถึงการจัดการบริหารเวลาของกรุ๊ปทัวร์ ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ **
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)
นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินเสน่ห์หิมะ (เสวี่ยยุ่นเจีย) ถนนอันคึกคักที่ทอดยาวเพียง 500 เมตรแห่งนี้เรียงรายไปด้วยร้านค้าและโรงแรมมากมายที่จำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ร้านของฝาก และร้านอาหารหลายแห่ง
ที่พัก SNOW TOWN FOLK GUESTHOUSE หรือเทียบเท่า ที่พักในหมู่บ้านหิมะ
หมายเหตุ
1 : เนื่องจากหมู่บ้านหิมะ รถบัสไม่สามารถเข้าไปหมู่บ้านได้ ต้องจอดไว้ด้านนอก และที่พักไม่มีพนักงานยกกระเป๋า ฉะนั้นลูกค้าต้องเตรียมกระเป๋าใบเล็กที่ใช้สำหรับพัก 1 คืน (เนื่องจากต้องหิ้วกระเป๋าเอง) ส่วนกระเป๋าใบใหญ่ฝากไว้กับรถใหญ่ที่จอดรอด้านนอก
2 : เนื่องจากที่พักอยู่ในเขตอุทยาน เครื่องอำนวยความสะดวก อาหารเช้าและขนาดห้อง จะไม่ครบครันเหมือนกับโรงแรมด้านนอก กรุณาเตรียมผ้าเช็ดตัว แปรงสีฟัน ยาสีฟันและสิ่งของจำเป็นอื่นๆ ไปด้วย
3: ที่พักภายในหมู่บ้านจะไม่มีเตียง 3 เตียง กรณีที่ท่านเดินทาง 3 ท่าน จะต้องแยกห้องเป็น 2 ท่านและ 1 ท่านแทน และจะมีค่าใช้จ่ายในการพักเดี่ยวโดยคำนวณจากค่าใช้จ่ายตามจริง
วันที่ 4

ชมวิวเขาป้างฉุย - อิสระกิจกรรมช่วงเช้า หรือ เลือกซื้อออปชั่นเสริม - ฮาร์บิน ** Optional Tour ระเบียงหิมะสิบลี้หรือขี่ม้าลากเลื่อน **

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7)
นำท่านเดินทางสู่ เขาป้างฉุย ทางเดินบันไดไม้ขั้นบันไดมีความยาว 3,200 เมตร เพื่อชมวิว ณ จุดที่สูงที่สุดของหมู่บ้าน
ท่านสามารถซื้อ Option เสริมที่น่าสนใจได้ดังนี้ หากท่านใดสนใจ สามารถสอบถามเพิ่มเติมและชำระเงินได้ที่ไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์ ระเบียงหิมะหมื่นลี้ ราคาท่านละ 190 หยวน (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง) สัมผัสวิวทิวทัศน์ของโลกน้ำแข็งสุดสวยงาม ขี่ม้าลากเลื่อน ราคาท่านละ 200 หยวน (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง) ขี่ม้าลากเลื่อนชมความงามของแดนหิมะสุดอัศจรรย์ *** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการซื้อ Optional Show ผ่านหัวหน้าทัวร์และไกด์เท่านั้น ด้วยเหตุผลในเรื่องของราคาทัวร์ และด้านความปลอดภัยของตัวท่านเอง รวมถึงการจัดการบริหารเวลาของกรุ๊ปทัวร์ ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ **
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8)
บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฮาร์บิน (ระยะทาง 308 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.5 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9) เมนู หม้อไฟตงเป่ย
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก HARBIN METROPARK HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน)
วันที่ 5

ฮาร์บิน – มนุษย์หิมะยักษ์ - สะพานเหล็กบินโจว - สวนสตาลิน - อนุสาวรีย์ฝั่งหง - นิทรรศการแกะสลักหิมะ ณ เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถอุทยาน) – Harbin Ice & Snow Festival

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 10)
นำท่านแวะถ่ายรูปกับ มนุษย์หิมะยักษ์ ตุ๊กตาหิมะยักษ์ที่มีความสูงกว่า 15 เมตร เป็นที่ฮือฮาไวรัลในช่องทางโซเชียลมีเดียของจีน ที่ไม่ว่าใครที่แวะมาฮาร์บินก็จะต้องมาแวะเวียนเยี่ยมชม
นำท่านชม สะพานเหล็กปิ่นโจว แต่เดิมสะพานแห่งนี้ สร้างขึ้นในสมัย ค.ศ. 1898 ในขณะนั้นสะพานเหล็กแห่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของจีนตะวันออก ใช้ในการขนส่งข้ามแม่น้ำซงฮัว เป็นเส้นทางสัญจรสำคัญของเมืองฮาร์บินซึ่งขณะนั้นตกอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซีย ซึ่งต่อมาในช่วงหลังสงคราม รัสเซีย – ญี่ปุ่นก็ตกอยุ่ภายใต้อิทธิพลของญี่ปุ่น หลังจากที่จีนได้รับการปลดปล่อยแล้ว ก็ได้มีการบูรณะซ่อมแซมอีกหลายครั้ง โดยในครั้งล่าสุดนั้นได้มีการวางกระจกไว้ริมทางเดินทั้งสองข้าง ให้ความรู้สึกราวกับการเดิน สะพานแก้ว เมื่อมองทะลุกระจกลงไปจะเห็นกระแสน้ำของแม่น้ำซงฮัวเจียงเบื้องล่างได้อย่างชัดเจน
จากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์ฝั่งหง ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณชายฝั่งแม่น้ำซงฮัว เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์บินที่พยายามต่อสู้กับอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี ค.ศ.1957 เป็นกระแสน้ำที่สูงที่สุดในรอบ 52 ปี อนุสาวรีย์เป็นเสาทรงกลมแบบโรมัน สูง 13 เมตร บนยอดเสาเป็นรูปแกะสลักกลุ่มกรรมกรชาวนา ทหาร ข้าราชการ และนักศึกษาที่ร่วมใจร่วมแรงกัน
จากนั้นชม สวนสตาลิน หรือ ซื่อต้าหลินกงหยวน ริมฝั่งแม่น้ำซงฮัว โดยสวนแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1953 ซึ่งมีรูปแบบที่รับอิทธิพลจากศิลปกรรมของทวีปยุโรป แต่มีความสมบูรณ์แบบกว่าและมีเอกลักษณ์ที่ห้าวหาญ ซึ่งเปรียบเสมือนอุปนิสัยของชาวเหนือของประเทศจีน เพื่อเป็นหลักฐานถึงสัมพันธภาพอันดีต่อกันระหว่างจีนและสหภาพโซเวียตในสมัยนั้น
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 11)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เกาะพระอาทิตย์ เกาะขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำซงฮัวเจียง มีเนื้อที่ประมาณ 3,800 เฮคเตอร์ เดิมเป็นสถานที่พักฟื้นของกรรมกรใช้แรงงานเมืองฮาร์บิน สถานที่สวยงามร่มรื่น ชมความงามของเมืองชนบทที่เงียบสงบและมีมนต์เสน่ห์ นอกจากนั้นยังมีเรือ, จักรยาน และรถม้าลากสไตล์ยุโรปไว้บริการให้เช่าอีกด้วย (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ) เกาะพระอาทิตย์ ถือเป็นสถานที่จัดแสดง นิทัศการแกะสลักหิมะ ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนที่โด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันนี้ท่านสามารถชมการแสดงการแกะสลักหิมะน้ำแข็งในอาคารของเกาะสุริยันนี้ได้ ชมการแกะสลักน้ำแข็งกำแพงเมืองจีน สวนหิมะ และอีกหลากหลายแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจีน (หมายเหตุ : กรณี ที่เกาะพระอาทิตย์ปิดเนื่องจากการซ่อมบำรุงหรือภัยธรรมชาติจะเปลี่ยนเป็นโรงละครจงยางแทน)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 12) เมนู เกี๊ยวตงเป่ย
นำท่านชม เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง (Harbin International Ice and Snow Festival) หรือนิทรรศการและศิลปกรรมการแกะสลักน้ำแข็งประจำปีของฮาร์บิน ที่เมืองฮาร์บินซึ่งมีฤดูเยือกแข็งที่ยาวนาน ทำให้ฮาร์บินซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนกลายเป็นเมืองน้ำแข็ง สภาพอากาศเย็นจัดทำให้แม่น้ำซงฮัวกลายเป็นลานน้ำแข็งที่ทั้งหนาและกว้างใหญ่ ที่ผู้มาร่วมงานใช้เล่นสไลเดอร์ ลากเลื่อนและกีฬาต่างๆ อย่างเช่น ฮ็อกกี้ สเก็ตน้ำแข็งและสกีกันอย่างสนุกสนาน (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเครื่องเล่นต่างๆ) มีการนำน้ำแข็งก้อนโตมาแกะสลักเป็นรูปต่างๆ ให้ท่านชมความงดงามของโคมไฟน้ำแข็งยามค่ำคืนตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก HARBIN METROPARK HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน)
วันที่ 6

ฮาร์บิน (สนามบินฮาร์บินไท่ผิง) – กว่างโจว (สนามบินกว่างโจวไป๋หยุน) - กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 13) **พีเรียดเดินทางวันที่ 11-16 มกราคม 2568 และ 13-18 มกราคม 2568 จะรับประทานอาหารรแบบ Boxset แทน **
นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินฮาร์บิน ไท่ผิง เช็คอิน ณ เคาน์เตอร์สายการบิน China Southern (CZ)
13.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินกว่างโจวไป๋หยุน โดย สายการบิน China Southern เที่ยวบินที่ CZ3616 ** บริการอาหารบนเครื่อง **
18.30 น. เดินทางถึงสนามบิน กว่างโจวไป๋หยุน นำท่านผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นพักผ่อนภายในสนามบินเพื่อรอต่อเครื่อง
19.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน China Southern เที่ยวบินที่ CZ361 ** บริการอาหารบนเครื่อง **
21.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6
รายละเอียดและเงื่อนไข
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. เที่ยวบินที่ระบุในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากท่านที่ต้องการออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง เพื่อยืนยันเที่ยวบินของโปรแกรมที่ถูกต้อง กรณีออกบัตรโดยสารภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯ และไม่สอดคล้องกับเที่ยวบินของโปรแกรม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดเพิ่มขึ้นได้ 
3. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกใน  การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
4. การชำระค่าบริการ
3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท พร้อมส่งหน้าพาสปอร์ตสำหรับเตรียมเอกสารการเดินทาง
3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน  ในกรณีที่ค่าทัวร์ราคาต่ำกว่า 10,000 บาท 
3.3 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง **45 วันก่อนเดินทางสำหรับช่วงสงกรานต์และปีใหม่**
3.4 กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาทัวร์โปรโมชั่น ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนเท่านั้น  
5. กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
6. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิก
**กรณีการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ)
**กรณีนักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563” ดังนี้
1. ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น”
2. ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ทั้งหมด ยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น”
3. ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวตามข้อกำหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดนำเที่ยวไปแล้ว เช่น การมัดจำที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน  การจองที่พัก  และ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ  เป็นต้น **
4. การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดที่ชำระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัทยินดีคืนเงินค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ชำระมาแล้ว เต็มจำนวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  ***
5. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
** สำคัญ !! บริษัททำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและจีน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น **
6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

1.      ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น

2.      ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า

3.      ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

4.      เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

5.      ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 23 กิโลกรัม / ท่าน / จำกัดท่านละ 1 ใบ

6.       ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน

7.     ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)

8.      ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพคุ้มครอง แผน Gold Plan Asia (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) ประกันการเดินทางต่างประเทศ คุ้มครองผู้เดินทางอายุตั้งแต่ 6 เดือน - 75 ปี วงเงินประกันภัยอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลคุ้มครองในระหว่างการเดินทางไม่เกินท่านละ 3,000,000 บาท  (กรณีอายุเกิน 75 ปี แต่ไม่เกิน 85 ปี) ต้องใช้แผนคุ้มครองแบบ Basic Asia ซึ่งกรมธรรม์คุ้มครองวงเงิน ไม่เกิน 2,000,000 บาทรายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 

1.      ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าว

2.   ค่าธรรมเนียมเอกสารเข้าเมืองเดินทางเข้าประเทศจีนสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างประเทศ (ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นใน ประเทศจีนในรอบ 6 เดือน ไม่เกิน 90 วัน **ถ้ากรณีทางรัฐบาลจีนประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่ สถานทูตกำหนด)

3.      ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด

4.      ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
*สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน

5.      ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน

6.      ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 2,000 บาท/ท่าน/ทริป (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) ชำระที่สนามบิน

7.      ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


GO1HRB5NHRBCZ241222A เดินทางวันที่ 22 ธ.ค. 2567 - 27 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CAN 2024-12-22 ถึง 2024-12-22 08:40 - 12:20 avatar-img CZ362
CAN - HRB 2024-12-22 ถึง 2024-12-22 16:20 - 20:40 avatar-img CZ6262
HRB - CAN 2024-12-27 ถึง 2024-12-27 08:15 - 12:40 avatar-img CZ3906
CAN - BKK 2024-12-27 ถึง 2024-12-27 15:50 - 17:55 avatar-img CZ363
GO1HRB5NHRBCZ241224 เดินทางวันที่ 24 ธ.ค. 2567 - 29 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CAN 2024-12-24 ถึง 2024-12-24 08:30 - 12:25 avatar-img CZ362
CAN - HRB 2024-12-24 ถึง 2024-12-24 13:55 - 18:30 avatar-img CZ3623
HRB - CAN 2024-12-29 ถึง 2024-12-29 13:15 - 18:10 avatar-img CZ3616
CAN - BKK 2024-12-29 ถึง 2024-12-29 19:55 - 22:00 avatar-img CZ361
GO1HRB5NHRBCZ241228 เดินทางวันที่ 28 ธ.ค. 2567 - 02 ม.ค. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CAN 2024-12-28 ถึง 2024-12-28 08.40 - 12:20 avatar-img CZ358
CAN - HRB 2024-12-28 ถึง 2024-12-28 18:40 - 23:05 avatar-img CZ5301
HRB - CAN 2025-01-02 ถึง 2025-01-02 12:00 - 17:05 avatar-img CZ5302
CAN - BKK 2025-01-02 ถึง 2025-01-02 19:55 - 21:50 avatar-img CZ361
GO1HRB5NHRBCZ241231 เดินทางวันที่ 31 ธ.ค. 2567 - 05 ม.ค. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CAN 2024-12-31 ถึง 2024-12-31 08:40 - 12:20 avatar-img CZ362
CAN - HRB 2024-12-31 ถึง 2024-12-31 13:55 - 18:30 avatar-img CZ3623
HRB - CAN 2025-01-05 ถึง 2025-01-05 13:15 - 18:10 avatar-img CZ3616
CAN - BKK 2025-01-05 ถึง 2025-01-05 19:55 - 21:50 avatar-img CZ361
GO1HRB5NHRBCZ250104 เดินทางวันที่ 04 ม.ค. 2568 - 09 ม.ค. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CAN 2025-01-04 ถึง 2025-01-04 08:30 - 12:25 avatar-img CZ362
CAN - HRB 2025-01-04 ถึง 2025-01-04 16:20 - 20:40 avatar-img CZ6262
HRB - CAN 2025-01-09 ถึง 2025-01-09 12:15 - 17:10 avatar-img CZ5302
CAN - BKK 2025-01-09 ถึง 2025-01-09 19:55 - 22:00 avatar-img CZ361
GO1HRB5NHRBCZ250105 เดินทางวันที่ 05 ม.ค. 2568 - 10 ม.ค. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CAN 2025-01-05 ถึง 2025-01-05 08:30 - 12:25 avatar-img CZ362
CAN - HRB 2025-01-05 ถึง 2025-01-05 16:20 - 20:40 avatar-img CZ6262
HRB - CAN 2025-01-10 ถึง 2025-01-10 13:15 - 18:10 avatar-img CZ3616
CAN - BKK 2025-01-10 ถึง 2025-01-10 19:55 - 22:00 avatar-img CZ361
GO1HRB5NHRBCZ250111B เดินทางวันที่ 11 ม.ค. 2568 - 16 ม.ค. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CAN 2025-01-11 ถึง 2025-01-11 08:30 - 12:25 avatar-img CZ362
CAN - HRB 2025-01-11 ถึง 2025-01-16 13:55 - 18:30 avatar-img CZ3623
HRB - CAN 2025-01-16 ถึง 2025-01-16 08:15 - 12:40 avatar-img CZ3906
CAN - BKK 2025-01-16 ถึง 2025-01-16 15:30 - 17:30 avatar-img CZ8023
GO1HRB5NHRBCZ250111A เดินทางวันที่ 11 ม.ค. 2568 - 16 ม.ค. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CAN 2025-01-11 ถึง 2025-01-11 08:30 - 12:25 avatar-img CZ362
CAN - HRB 2025-01-11 ถึง 2025-01-16 13:55 - 18:30 avatar-img CZ3623
HRB - CAN 2025-01-16 ถึง 2025-01-16 08:15 - 12:40 avatar-img CZ3906
CAN - BKK 2025-01-16 ถึง 2025-01-16 15:30 - 17:30 avatar-img CZ8023
GO1HRB5NHRBCZ250113A เดินทางวันที่ 13 ม.ค. 2568 - 18 ม.ค. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CAN 2025-01-13 ถึง 2025-01-13 08:30 - 12:25 avatar-img CZ362
CAN - HRB 2025-01-13 ถึง 2025-01-13 16:20 - 20:40 avatar-img CZ6262
HRB - CAN 2025-01-18 ถึง 2025-01-18 08:15 - 12:40 avatar-img CZ3906
CAN - BKK 2025-01-18 ถึง 2025-01-18 15:30 - 17:30 avatar-img CZ8023
GO1HRB5NHRBCZ250113B เดินทางวันที่ 13 ม.ค. 2568 - 18 ม.ค. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CAN 2025-01-13 ถึง 2025-01-13 08:30 - 12:25 avatar-img CZ362
CAN - HRB 2025-01-13 ถึง 2025-01-13 16:20 - 20:40 avatar-img CZ6262
HRB - CAN 2025-01-18 ถึง 2025-01-18 08:15 - 12:40 avatar-img CZ3906
CAN - BKK 2025-01-18 ถึง 2025-01-18 15:30 - 17:30 avatar-img CZ8023
GO1HRB5NHRBCZ241222B เดินทางวันที่ 22 ธ.ค. 2567 - 27 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CAN 2024-12-22 ถึง 2024-12-22 12.00 - 15.45 avatar-img CZ358
CAN - HRB 2024-12-22 ถึง 2024-12-22 17:25 - 23:30 avatar-img CZ8740
HRB - CAN 2024-12-27 ถึง 2024-12-27 08:15 - 12:40 avatar-img CZ3906
CAN - BKK 2024-12-27 ถึง 2024-12-27 16:15 - 17:55 avatar-img CZ363
GO1HRB5NHRBCZ250111C เดินทางวันที่ 11 ม.ค. 2568 - 16 ม.ค. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KOW 2025-01-11 ถึง 2025-01-11 12:25 - 16:25 avatar-img CZ8080
CAN - HRB 2025-01-11 ถึง 2025-01-11 18:40 - 23:05 avatar-img CZ5301
HRB - CAN 2025-01-16 ถึง 2025-01-16 08:15 - 12:40 avatar-img CZ3906
CAN - BKK 2025-01-16 ถึง 2025-01-16 15:30 - 17:30 avatar-img CZ8023
GO1HRB5NHRBCZ250106 เดินทางวันที่ 06 ม.ค. 2568 - 11 ม.ค. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CAN 2025-01-06 ถึง 2025-01-06 08:40 - 12:20 avatar-img CZ362
CAN - HRB 2025-01-06 ถึง 2025-01-06 13:55 - 18:20 avatar-img CZ3623
HRB - CAN 2025-01-11 ถึง 2025-01-11 12:00 - 17:05 avatar-img CZ5302
CAN - BKK 2025-01-11 ถึง 2025-01-11 19:55 - 21:50 avatar-img CZ361