ฉงชิ่ง จินฝอซาน อู่หลง เฉิงตูโดยรถไฟความเร็วสูง สี่ดรุณี 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Air Asia (FD)

  • ทัวร์ : China [ จีน ]
  • เที่ยวเมือง : Chengdu (เฉิงตู) Chongqing (ฉงชิ่ง)
  • สายการบิน : Thai AirAsia
  • รหัสโปรแกรม : T10105
  • Code : QQGO1CKG-FD002
  • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
  • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
ฉงชิ่ง-มรดกโลกพุทธคีรีจินฝอซาน (รวมรถอุทยาน+กระเช้าไป กลับ)-อู่หลง-อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถราง)-อุทยานหลุมบ่อฟ้า+สะพานสวรรค์ (รวมลงลิฟต์แก้ว+รถอุทยาน+รถกอล์ฟ)-จุดชมวิวระเบียงแก้ว-ฉงชิ่ง-จุดชมวิวและช้อปปิ้งหงหยาต้ง-ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย-รถไฟความเร็วสูงสู่เฉิงตู-ตูเจียงเยี่ยน-สะพานหนานเฉียว+ชมการแสดงแสงสี Blue Tears น้ำตาสีฟ้า-สี่ดรุณี-อุทยานสี่ดรุณีหุบเขาซวงเฉียวโกว (รวมรถอุทยาน)-ตูเจียงเยี่ยน-จตุรัสหย่างเทียนวู่-รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่-เฉินตู-วัดต้าฉือ--ถนนคนเดินชุนซีลู่-ตึก IFS แพนด้ายักษ์+POP MART-ถนนไท่กู่หลี่-สนามบินเฉิงตู
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
08 ส.ค. 2567 - 13 ส.ค. 2567
27,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
DMK - CKG2024-08-08 2024-08-0806:15 - 10:20FD556
TFU - DMK2024-08-13 2024-08-1302:50 - 05:00FD563
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

12 ต.ค. 2567 - 17 ต.ค. 2567
28,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
DMK - CKG2024-10-12 2024-10-1206:15 - 10:20FD556
TFU - DMK2024-10-17 2024-10-1702:50 - 05:00FD563
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

19 ต.ค. 2567 - 24 ต.ค. 2567
27,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
DMK - CKG2024-10-19 2024-10-1906:15 - 10:20FD556
TFU - DMK2024-10-24 2024-10-2402:50 - 05:00FD563
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

26 ต.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567
27,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
DMK - CKG2024-10-26 2024-10-2606:15 - 10:20FD556
TFU - DMK2024-10-31 2024-10-3102:50 - 05:00FD563
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

09 พ.ย. 2567 - 14 พ.ย. 2567
25,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
DMK - CKG2024-11-09 2024-11-0906:15 - 10:20FD556
TFU - DMK2024-11-14 2024-11-1402:50 - 05:00FD563
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

15 พ.ย. 2567 - 20 พ.ย. 2567
25,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
DMK - CKG2024-11-15 2024-11-1506:15 - 10:20FD556
TFU - DMK2024-11-20 2024-11-2002:50 - 05:00FD563
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

16 พ.ย. 2567 - 21 พ.ย. 2567
25,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
DMK - CKG2024-11-16 2024-11-1606:15 - 10:20FD556
TFU - DMK2024-11-21 2024-11-2102:50 - 05:00FD563
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

22 พ.ย. 2567 - 27 พ.ย. 2567
25,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
DMK - CKG2024-11-22 2024-11-2206:15 - 10:20FD556
TFU - DMK2024-11-27 2024-11-2702:50 - 05:00FD563
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

23 พ.ย. 2567 - 28 พ.ย. 2567
25,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
DMK - CKG2024-11-23 2024-11-2306:15 - 10:20FD556
TFU - DMK2024-11-28 2024-11-2802:50 - 05:00FD563
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

29 พ.ย. 2567 - 04 ธ.ค. 2567
25,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
DMK - CKG2024-11-29 2024-11-2906:15 - 10:20FD556
TFU - DMK2024-12-04 2024-12-0402:50 - 05:00FD563
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

30 พ.ย. 2567 - 05 ธ.ค. 2567
26,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
DMK - CKG2024-11-30 2024-11-3006:15 - 10:20FD556
TFU - DMK2024-12-05 2024-12-0502:50 - 05:00FD563
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

07 ธ.ค. 2567 - 12 ธ.ค. 2567
26,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
DMK - CKG2024-12-07 2024-12-0706:15 - 10:20FD556
TFU - DMK2024-12-12 2024-12-1202:50 - 05:00FD563
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

13 ธ.ค. 2567 - 18 ธ.ค. 2567
25,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
DMK - CKG2024-12-13 2024-12-1306:15 - 10:20FD556
TFU - DMK2024-12-18 2024-12-1802:50 - 05:00FD563
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

14 ธ.ค. 2567 - 19 ธ.ค. 2567
25,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
DMK - CKG2024-12-14 2024-12-1406:15 - 10:20FD556
TFU - DMK2024-12-19 2024-12-1902:50 - 05:00FD563
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง – ฉงชิ่ง (FD556 06.10-10.20 ) มรดกโลกพุทธคีรีจินฝอซาน (รวมรถอุทยาน+กระเช้าไป กลับ)-อู่หลง

03.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน * รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม/ท่าน
06.10 น. ออกเดินทางสู่ ฉงชิ่ง ประเทศจีน สายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD556
10.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานมหานครฉงชิ่ง เมืองมหาอำนาจทางด้านอุตสาหกรรม การค้า คมนาคม และการศึกษาของภาคตะวันตกที่สำคัญของประเทศจีนมีความสำคัญมาตั้งแต่ยุคจ้านกว๋อปัจจุบันยกระดับเป็นมหานครใหญ่ขึ้นตรงกับรัฐบาลกลาง ที่สำคัญเป็นเมืองที่มีจุดท่องเที่ยวหลากหลายทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองฉงชิ่ง เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)
นำท่านเดินทางสู่ จินฝอซาน (รวมรถอุทยานและกระเช้า) เทือกเขาจินฝอซาน เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาต้าโหลว ความสูง 2,238 เมตร ทางตอนบนของแม่น้ำแยงซีเกียง ในเขตหนานซวน นครฉงชิ่ง ภูเขาลูกนี้มีความหลายหลายทางพันธุ์พืชและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์หลายชนิด ภูเขาจิฝอ มีชื่อเรียกว่า ภูเขาพระพุทธรูปทองคำ เนื่องจากแสงแดดที่ส่องไปตามแนวหน้าผาสูง 300 เมตร ในช่วงพระอาทิตย์ตกทำใหดูเหมือนพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ส่องแสงสีทองอร่ามอยู่บนผา ผสานด้วยผืนป่าที่ครอบคลุม 95 % ที่นี่จึงถูกยกเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ระดับ 5A และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี 2014 (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอู่หลง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ เมืองฉงชิ่งเป็นเมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาโอบล้อมด้วยภูเขาสูง ทำให้เมืองนี้มีป่าไม้ และพื้นที่สีเขียวเยอะและอากาศดี มีแม่น้ำอู่เจียงไหลตัดผ่านกลางเมือง (ใช้เวลาในการเดินทางโดยประมาณ 2 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)
ที่พัก ZHONGKE YIYUN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 2

อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถราง)-อุทยานหลุมบ่อฟ้า+สะพานสวรรค์ (รวมลงลิฟต์แก้ว+รถอุทยาน+รถกอล์ฟ)-จุดชมวิวระเบียงแก้ว-ฉงชิ่ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 3)
นำท่านเที่ยวชม อุทยานเขานางฟ้า (นั่งรถไฟเล็กชมอุทยาน) อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4A ของประเทศจีน มีบรรยากาศสวยงามและมีพื้นที่กว้างใหญ่ด้วยความสวยงามที่โดดเด่นของที่นี่ และเป็นอุทยานที่ประกอบไปด้วยต้นไม้เขียวขจีทั้งผืนป่า รายล้อมด้วยภูเขารูปทรงแปลกตา หญ้าที่นี่ใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ตลอดทั้งปี และในฤดูหนาวที่นี่จะกลายเป็นลานหิมะขนาดใหญ่ กลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ 4 อย่างที่พบได้ในที่นี่ที่เดียว
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 4)
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมลิฟต์แก้ว+รถอุทยาน) มรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A ที่เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก ทำให้เกิดเป็นบ่อหลุมขนาดใหญ่ที่ลึกประมาณ 300-500 เมตร และมีบางส่วนเป็น โพลงทะลุเหมือนกับสะพานทอดข้ามระหว่างภูเขา ภายในอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า -สะพานสวรรค์ ยังมีโรงเตียมเก่าๆ ซึ่งเป็นจุดแวะพักของคนเดินทางในสมัยก่อนตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 618-907) และจุดนี้เองที่จางอี้โหมวใช้เป็นฉากในหนังการถ่ายทำหนังเรื่อง "ศึกโค่นบัลลังก์วังทอง ล่าสุดใช้เป็นฉากในหนังฮอลิวู๊ดฟอร์มยักษ์ TRANFORMER4 ที่โด่งดังไปทั่วโลก
นำท่านสู่ ระเบียงแก้ว จุดชมวิวที่ใหญ่ที่สุดในเอเซียออกแบบโดยผู้เชียวชาญกว่า 20 คนจากทั้งในและนอกจีน ตั้งอยู่ 11 เมตรเหนือขอบหน้าผาสูงในเมืองเซียนหนู่ชาน กว้างอีก 26 เมตร หรือถ้าหากวัดจากระดับน้ำทะเลก็สูง 1,200 เมตร ว่ากันว่าน่าจะเป็นระเบียงจุดชมวิวกระจกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแล้วยังสามารถมองชมวิวมุมสูงได้ทะลุถึงก้นอุทยานกันเลยทีเดียวให้ท่านได้วัดใจเดินชมวิวและเก็บภาพได้ตามอัธยาศัย เดินทางสู่เมืองฉงชิ่ง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)
ที่พัก SHENGMING INTERNATIONAL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 3

ฉงชิ่ง-จุดชมวิวและช้อปปิ้งหงหยาต้ง-ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย-รถไฟความเร็วสูงสู่เฉิงตู-ตูเจียงเยี่ยน-สะพานหนานเฉียว+ชมการแสดงแสงสี Blue Tears น้ำตาสีฟ้า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 6)
นำท่านสู่ “หงหยาต้ง” คอมเพล็กซ์ในรูปทรงอาคารโบราณขนาดใหญ่ ภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายสินค้าที่ระลึก ฯลฯ ที่นี่ถือเป็นจุดนัดพบพักผ่อนของชาวเมือง และจุดชมวิวชั้นดี อีกทั้งยังเป็นจุดถ่ายรูปที่สำคัญของนักท่องเที่ยวอีกด้วย
จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง มีสินค้าพื้นเมืองฉงชิ่ง อาทิเช่น ขนม ของกิน ของใช้ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย ศูนย์กลางทางการค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมืองฉงชิ่ง เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม มีค้าหลากหลายทั้งของที่ระลึกและของกินมากมาย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)
บ่าย สมควรแก่เวลาอำลามหานครฉงชิ่ง นำท่านเดินทางสู่มหานครเฉิงตู โดยรถไฟความสูง ใช้เวลาประมาณ 1.5 ชั๋วโมง หมายเหตุ - รถไฟอาจจะมีการเปลี่ยนขบวนเวลา ขอสงวนสิทธิ์จัดขบวนและเวลาตามความเหมาะสม - การขึ้นรถไฟลูกค้าต้องลากกระเป๋าด้วยตัวเอง เพื่อความรวดเร็วในการขึ้นหรือลงรถไฟ สัมภาระและกระเป๋าเดินทางของท่าน ควรจัดให้เรียบร้อยและไม่ควรใช้กระเป๋าที่มีขนาดใหญ่จนเกินไป (รถไฟจะจอด 2-6 นาที ต่อสถานี)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองตูเจียงเยี่ยน อยู่ในมนฑณเสฉวน เมืองขนาดกลาง ๆ กำลังน่าเที่ยวและน่าค้นหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีการจัดการกับ "น้ำ" ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังดีที่สุดเมืองหนึ่งของจีน สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองจนกลายมาเป็น "แดนสวรรค์" ของชาวเมืองแทน เพราะมีเขื่อนตูเจียงเยี่ยน ผู้ออกแบบก่อสร้างเขื่อนตูเจียงเยี่ยน คือ ท่านหลีปิง ผู้ปกครองมณฑลเสฉวนขณะนั้น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8)
นำท่านชมวิวที่สะพานหนานเฉียว ตั้งอยู่บนแม่น้ำหมิงเจียง เป็นสะพานสไตล์โบราณสร้างขึ้นในราชวงศ์ชิง (พ.ศ. 2421) ผู้พิพากษาของมณฑลได้ออกแบบและสร้างสะพานไม้ เดิมมีชื่อ ผู่จี้เฉียวบริเวณสะพานตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามด้วยแสงไฟนีออน ชมการแสดงน้ำตาสีฟ้าน้ำในแม่น้ำเป็นสีฟ้าสวยงามอย่างยิ่ง กรณีที่ งดการแสดงน้ำตาสีฟ้าเนื่องจากสภาพอากาศ หรือเหตุอื่นใด ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าเข้าชมแก่คณะ เนื่องจากการแสดงไม่มีค่าเข้าชม
ที่พัก ZHONG YAN INT HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 4

ตูเจียงเยี่ยน-สี่ดรุณี-อุทยานสี่ดรุณีหุบเขาซวงเฉียวโกว (รวมรถอุทยาน)-ตูเจียงเยี่ยน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 9)
นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาสี่ดรุณี (四姑娘山) ตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองอาป้า มณฑลเสฉวน ประเทศจีน ประกอบด้วยยอดเขา 4 ลูก เรียงตัวกันบนพื้นที่ราบสูง ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ ต้ากูเหนียงซาน (大姑娘山) มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 6,250 เมตร รองลงมาคือ เออร์กูเหนียงซาน (二姑娘山) มีความสูง 5,664 เมตร ซานกูเหนียงซาน (三姑娘山) มีความสูง 5,454 เมตร และ ซื่อกูเหนียงซาน (四姑娘山) มีความสูง 5,355 เมตร ภูเขาสี่ดรุณีได้รับฉายาว่า “ภูเขาแอลป์ในแผ่นดินจีน” เนื่องจากมีลักษณะคล้ายเทือกเขาแอลป์ในยุโรป ยอดเขาสูงชัน ปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลนตลอดปี บรรยากาศโดยรอบสวยงาม อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้และสัตว์ป่า จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติ (ใช้เวลา 3.5 ชั่วโมง)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10)
นำท่านท่องเที่ยว หุบเขาซวงเฉียวโกว (รวมรถอุทยาน) ซึ่งเป็นจุดชมวิวยอดเขาสี่ดรุณี อีกหนึ่งจุดที่ได้รับความนิยม เพราะการเดินทางสะดวกมีรถอุทยานนำเที่ยวและจอดให้ถ่ายรูปตามจุดไฮไลท์ต่างๆของเส้นทางนี้ ให้ท่านได้สัมผัสอากาศหนาวๆ ลำธารน้ำใสทุ่งหญ้าและมองดูเทือกเขาที่มีหิมะปกคลุมไกลสุดลูกหูลูกตา ช่างเป็นภาพที่สวยงามคุ้มค่าแก่การมาเยือนครั้งหนึ่งในชีวิต
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 11)
ที่พัก RIGHWAY XIYUE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 5

จตุรัสหย่างเทียนวู่+รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่-เฉินตู-วัดต้าฉือ—ถนนคนเดินชุนซีลู่ -ตึก IFS แพนด้ายักษ์+POP MART-ถนนไท่กู่หลี่-สนามบินเฉิงตู

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 12)
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ มหานครเฉิงตู (ใช้เวลาประมาณ 1.5 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านเที่ยวชม จตุรัสหย่างเทียนวู่ นำท่านถ่ายกับรูปปั้นผลงานศิลปะ รูปแพนด้าถ่ายเซลฟีที่ตั้งอยู่กลางจตุรัสสุดน่ารัก ซึ่งออกแบบโดยนักออกแบบชื่อดัง Florentijn Hofman หมีแพนด้าตัวนี้มีความยาว 26 เมตร กว้าง 11 เมตร สูง 12 เมตรและหนัก 130 ตัน อยู่ในท่านอนหงายอยู่บนพื้น เท้ายกขึ้นจับไม้เซลฟี่สีชมพู เล่นถ่ายเซลฟี่อย่างสบายอารมณ์ น่ารักน่าเอ็นดูมาก นักออกแบบ Hofman แนะนำว่าผลงานแพนด้ายกโทรศัพท์มือถือขึ้นเพื่อถ่ายเซลฟี่มีความสนุกมาก ด้วยท่าทางสบายๆ ผ่อนคลายและมีความสุข และเป็นการแสดงออกด้วยภาษาทางศิลปะแบบหนึ่งที่สะท้อนชีวิตในท้องถิ่น มอบความรู้สึกสนิทสนมและมีความสุขกับผู้ชมทุกท่าน
จากนั้นนำท่านสักการะ วัดต้าสือ หรือวัดต้าฉือ(วัดมหาเมตตา) ซึ่งอยู่บริเวณติดกันกับถนนไท่กู๋หลี ซึ่งวัดเก่าแก่แห่งนี้แต่เดิมพระถังซำจั๋งเคยจำพรรษาก่อนเดินทางไปชมพูทวีป ตั้งอยู่ใจกลางนครเฉิงตู มณฑลเสฉวน วัดนี้มักเป็นที่ประกอบพิธีของสถานกงสุลและเป็นที่รวมตัวของคนไทยในนครเฉิงตู
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 13) เมนูพิเศษ ! สุกี้เสฉวน
นำท่านเที่ยวชม ถนนไท่กู๋หลี ช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าใต้ดิน โรงภาพยนตร์ จัตุรัส และโรงแรมหรูอย่าง The Temple House ใครชอบสไตล์จีนโมเดิร์น
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ถนนคนเดินชุนซีลู่ (Chunxi Road Pedestrian Street) หรือ Walking Street ของเสฉวน เป็นย่านชอปปิ้งทันสมัยชื่อดังที่นี่ เทียบกับสยามสแควร์เมืองไทยเลยทีเดียว เป็นถนนขนาดใหญ่ และเป็นถนนปิดที่ไม่ให้รถวิ่งผ่านเข้าไปได้ ภายในสองฝากฝั่งของถนนมีแต่ร้านค้าขายสินค้ามากมาย ตั้งแต่ร้านแบรนด์เนมชื่อดัง สินค้าแบรนด์จีน มีสินค้ามากหลายให้เลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสำอาง เครื่องดื่ม อาหารการกิน รวมถึงยังมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ชื่อดัง ให้เหล่านักช้อปได้เดินเลือกซื้อสินค้าตามใจชอบกันอย่างเพลิดเพลิน
นำท่านชมจุดเช็คอินที่ หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก (IFS BUILDING) เป็นแพนด้าที่อ้วนน่ารักกำลังป่ายปีนตึก เป็นประติมากรรมแพนด้ายักษ์แขวนอยู่บนอาคาร IFS ในใจกลางเมืองเฉิง พิเศษ สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบสินค้า Art Toys นำท่านช้อปปิ้ง ณ ร้าน POP MART ให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อสินค้าได้อย่างจุใจ
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างเต็มอิ่ม
20.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเฉิงตู
วันที่ 6

สนามบินเฉิงตู-(FD563:02.50-05.00 ) – กรุงเทพฯ

02.50 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD563
05.00 น. เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในการเดินทาง
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6
รายละเอียดและเงื่อนไข

1.      การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

  1. เที่ยวบินที่ระบุในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากท่านที่ต้องการออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง เพื่อยืนยันเที่ยวบินของโปรแกรมที่ถูกต้อง กรณีออกบัตรโดยสารภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯ และไม่สอดคล้องกับเที่ยวบินของโปรแกรม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดเพิ่มขึ้นได้
  2. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกใน  การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
  3. การชำระค่าบริการ

4.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 15,000 บาท พร้อมส่งหน้าพาสปอร์ตสำหรับเตรียมเอกสารเข้าประเทศ

4.2 กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน  ในกรณีที่ค่าทัวร์ราคาต่ำกว่า 10,000 บาท

4.3 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง **45 วันก่อนเดินทางสำหรับช่วงสงกรานต์และปีใหม่**

4.4 กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาทัวร์โปรโมชั่น ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนเท่านั้น 

5.      กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)

6.      กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

1.                  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น

2.                  ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า

- กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน

- กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ

3.                  ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

4.                  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

5.                  ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางตามสายการบินกำหนด 23 กิโลกรัม / ท่าน / ใบ

6.                   ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน

7.                   ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพคุ้มครอง ในระหว่างการเดินทางไม่เกินท่านละ 3,000,000 บาท  

(กรณีอายุเกิน 75 ปี แต่ไม่เกิน 85 ปี) ต้องใช้แผนคุ้มครองแบบ Basic Asia ซึ่งกรมธรรม์คุ้มครองวงเงิน ไม่เกิน 2,000,000 บาทรายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

1.      หนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าว (ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นใน ประเทศจีนในรอบ 6 เดือน ไม่เกิน 90 วัน **ถ้ากรณีทางรัฐบาลจีนประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่ สถานทูตกำหนด)

2.      ค่าธรรมเนียมเอกสารเข้าเมืองเดินทางเข้าประเทศจีนสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างประเทศ

3.      ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด

4.      ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
*สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน

5.      ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน

6.      ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 2,000 บาท/ท่าน/ทริป (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) ชำระที่

สนามบิน

7.      ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

SBTCKG4NTFUFD240808-1 เดินทางวันที่ 08 ส.ค. 2567 - 13 ส.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CKG 2024-08-08 ถึง 2024-08-08 06:15 - 10:20 avatar-img FD556
TFU - DMK 2024-08-13 ถึง 2024-08-13 02:50 - 05:00 avatar-img FD563
SBTCKG4NTFUFD241012-1 เดินทางวันที่ 12 ต.ค. 2567 - 17 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CKG 2024-10-12 ถึง 2024-10-12 06:15 - 10:20 avatar-img FD556
TFU - DMK 2024-10-17 ถึง 2024-10-17 02:50 - 05:00 avatar-img FD563
SBTCKG4NTFUFD241019-1 เดินทางวันที่ 19 ต.ค. 2567 - 24 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CKG 2024-10-19 ถึง 2024-10-19 06:15 - 10:20 avatar-img FD556
TFU - DMK 2024-10-24 ถึง 2024-10-24 02:50 - 05:00 avatar-img FD563
SBTCKG4NTFUFD241026-1 เดินทางวันที่ 26 ต.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CKG 2024-10-26 ถึง 2024-10-26 06:15 - 10:20 avatar-img FD556
TFU - DMK 2024-10-31 ถึง 2024-10-31 02:50 - 05:00 avatar-img FD563
SBTCKG4NTFUFD241109-1 เดินทางวันที่ 09 พ.ย. 2567 - 14 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CKG 2024-11-09 ถึง 2024-11-09 06:15 - 10:20 avatar-img FD556
TFU - DMK 2024-11-14 ถึง 2024-11-14 02:50 - 05:00 avatar-img FD563
SBTCKG4NTFUFD241115-1 เดินทางวันที่ 15 พ.ย. 2567 - 20 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CKG 2024-11-15 ถึง 2024-11-15 06:15 - 10:20 avatar-img FD556
TFU - DMK 2024-11-20 ถึง 2024-11-20 02:50 - 05:00 avatar-img FD563
SBTCKG4NTFUFD241116-1 เดินทางวันที่ 16 พ.ย. 2567 - 21 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CKG 2024-11-16 ถึง 2024-11-16 06:15 - 10:20 avatar-img FD556
TFU - DMK 2024-11-21 ถึง 2024-11-21 02:50 - 05:00 avatar-img FD563
SBTCKG4NTFUFD241122-1 เดินทางวันที่ 22 พ.ย. 2567 - 27 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CKG 2024-11-22 ถึง 2024-11-22 06:15 - 10:20 avatar-img FD556
TFU - DMK 2024-11-27 ถึง 2024-11-27 02:50 - 05:00 avatar-img FD563
SBTCKG4NTFUFD241123-1 เดินทางวันที่ 23 พ.ย. 2567 - 28 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CKG 2024-11-23 ถึง 2024-11-23 06:15 - 10:20 avatar-img FD556
TFU - DMK 2024-11-28 ถึง 2024-11-28 02:50 - 05:00 avatar-img FD563
SBTCKG4NTFUFD241129-1 เดินทางวันที่ 29 พ.ย. 2567 - 04 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CKG 2024-11-29 ถึง 2024-11-29 06:15 - 10:20 avatar-img FD556
TFU - DMK 2024-12-04 ถึง 2024-12-04 02:50 - 05:00 avatar-img FD563
SBTCKG4NTFUFD241130-1 เดินทางวันที่ 30 พ.ย. 2567 - 05 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CKG 2024-11-30 ถึง 2024-11-30 06:15 - 10:20 avatar-img FD556
TFU - DMK 2024-12-05 ถึง 2024-12-05 02:50 - 05:00 avatar-img FD563
SBTCKG4NTFUFD241207-1 เดินทางวันที่ 07 ธ.ค. 2567 - 12 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CKG 2024-12-07 ถึง 2024-12-07 06:15 - 10:20 avatar-img FD556
TFU - DMK 2024-12-12 ถึง 2024-12-12 02:50 - 05:00 avatar-img FD563
SBTCKG4NTFUFD241213-1 เดินทางวันที่ 13 ธ.ค. 2567 - 18 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CKG 2024-12-13 ถึง 2024-12-13 06:15 - 10:20 avatar-img FD556
TFU - DMK 2024-12-18 ถึง 2024-12-18 02:50 - 05:00 avatar-img FD563
SBTCKG4NTFUFD241214-1 เดินทางวันที่ 14 ธ.ค. 2567 - 19 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
DMK - CKG 2024-12-14 ถึง 2024-12-14 06:15 - 10:20 avatar-img FD556
TFU - DMK 2024-12-19 ถึง 2024-12-19 02:50 - 05:00 avatar-img FD563