สินค้าถูกจองเต็มหมดแล้ว ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-277-9999

GO HONGKONG ฮ่องกง กระเช้าลอยฟ้านองปิง 3วัน 2คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)

  • ทัวร์ : Hong Kong [ ฮ่องกง ]
  • เที่ยวเมือง : Hong Kong (ฮ่องกง)
  • รหัสโปรแกรม : T7414
  • Code : QQGO1HKG-TG022
  • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
ขึ้นกระเช้านองปิง 360 ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัสล์เบย์
ขอพรองค์แชกงมิว เสริมโชค
พักดี 4 ดาว 2คืน
เมนูสุดพิเศษ!!
ติ่มซำฮ่องกง
ห่านย่างต้นตำรับฮ่องกง
บุฟเฟต์ชาบูสไตล์ฮ่องกง (เครื่องดื่ม,น้ำอัดลม +เบียร์ ไม่อั้น!!)
อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน ท่านสามารถเลือกซื้อบัตรสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ สนุกจุใจเต็มวัน
รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) ( TG600 : 08.00-11.45) - ฮ่องกง (สนามบินนานาชาติฮ่องกง) - กระเช้านองปิง 360 (Nongping 360) – พระใหญ่เกาะลันเตา - ซิตี้เกทเอ๊าท์เล็ตส์ (Citygate Outlets) - Symphony of Lights

05.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 10 โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
08.00 น. ฮ่องกง โดยสายการบิน Thai Airways (TG) เที่ยวบิน TG600 (08.00-11.45 ) (ที่นั่ง 3-3-3 มีจอส่วนตัวทุกที่นั่ง, มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
11.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊อก ฮ่องกง (เขตการปกครองพิเศษ) (ตามเวลาท้องถิ่น จะเร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 1 ชั่วโมง) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย นำคณะเดินทางโดยรถบัสปรับ
นำท่านขึ้นกระเช้านองปิง 360 (Nongping 360) กระเช้าที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของโลก หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลค์สำคัญของเกาะฮ่องกง โดยกระเช้านองปิง 360 นั้นถือว่าเป็นกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในทวีปเอเชีย มีความยาวโดยรวมอยู่ที่ 5.7 กิโลเมตร แต่ละรอบจะใช้เวลาประมาณ 25 นาที สามารถมองทัศนียภาพของธรรมชาติของเกาะฮ่องกงได้แบบ 360 องศา ตั้งแต่ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง และสะพานฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า ล้อมรอบด้วยทะเลจีนใต้ เชื่อมระหว่างกลางเมืองตุงชุงกับนองปิงของเกาะลันเตา โดยกระเช้านองปิง360 นั้นเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2547 และได้เปิดทำการครั้งแรกเมื่อ 18 กันยายน 2549 แรกเริ่มเดิมใช้ชื่อว่ากระเช้าตุงซุง ก่อนจะมาเปลี่ยนขื่อเป็นกระเช้านองปิงเมื่อปี 2548
กระเช้านองปิง 360 มีทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่
กระเช้ามาตรฐาน (Standard) ได้รับการออกแบบเป็นรูปเพชรล้อมรอบด้วยหน้าต่างทุกด้านทำให้ผู้โดยสารสามารถชื่นชมทิวทัศน์ธรรมชาติของเกาะลันเตาได้ 360 องศา
กระเช้าคริสตัล (Crystal) ที่สามารถมองเห็นได้ทุกทิศทาง เพราะพื้นของกระเช้าถูกออกแบบด้วยกระจกเทมเปอร์ เพื่อให้ชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติได้อย่างชัดเจน ความโปร่งใสของกระจก จะทำให้เห็นความลาดชันของภูเขา และภายในกระเช้าโปร่งแสง เหมาะสำหรับถ่ายภาพเก็บบรรยากาศ ที่หาจากที่ไหนไม่ได้อีก
กระเช้าคริสตัลพลัส (Crystal+) กระเช้าตัวใหม่ล่าสุด เป็นกระเช้ากระจกเต็มบาน ไม่มีขอบ สามารถมองทัศนียภาพได้รอบทิศมากกว่าเดิม
** ในกรณีที่กระเช้านองปิง งดให้บริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ปรับเปลี่ยนโปรแกรมเป็นนั่งรถโดยสารของทางนองปิง เป็นการทดแทน **

นำท่านเดินทางสู่ วัดพระใหญ่โปหลิน (Polin Monastery) เพื่อให้ท่านนมัสการพระใหญ่วัดโปหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่แห่งเกาะลันเตา เพื่อเป็นสิริมงคล ** ในกรณีที่กระเช้านองปิง งดให้บริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ปรับเปลี่ยนโปรแกรมเป็นนั่งรถโดยสารของทางนองปิง เป็นการทดแทน **

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
นำท่านเดินทางสู่ ซิตี้ เกท เอาท์เล็ท (City Gate Outlet) เป็นเอาท์เล็ทขนาดใหญ่ที่สุดของฮ่องกง อยู่ใกล้กับสนามบินฮ่องกง ติดกับสถานีรถไฟ Tung Chung Station ซึ่งเป็นสถานที่ขึ้นกระเช้าไปไหว้พระใหญ่นองปิง มีแบรนด์ต่างประเทศให้เลือกมากมาย Sale กัน 40-70% จนทั้งคนฮ่องกงและนักท่องเที่ยวต่างพากันมาช้อปปิ้งกันที่นี่จนเต็มห้างเลยทีเดียว นอกจากส่วนของห้างแล้วยังมีร้านอาหารต่างๆ , ศูนย์อาหาร Food Republic , ซุปเปอร์มาร์เก็ต , โรงภาพยนตร์ และโรงแรม Novotel City Gate Hong Kong ห้าง City Gate Outlet มีแบรนด์ต่างๆให้เลือกมากกว่า 90 แบรนด์ เช่น Nike , Addidas , New Balance , Burburry , Coach , Michel Kor , Kate Spade , Polo Ralph Lauren , The Northface , Armani Exchange , Bally , Crocs , Columbia , Esprit , Evisu , Guess , Giordano , Levis , Lacoste , Puma , Tumi และ Timberland
ค่ำ รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)
พักที่ นำท่านเข้าสู่ที่พัก Starphire Hotel หรือ Panda Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว หมายเหตุ โรงแรมที่ระบุในรายการเป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน
วันที่ 2

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (สามารถเลือกซื้อบัตรเครื่องเล่นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ )

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เมนู ติ่มซำ ฮ่องกง (มื้อที่ 2)

อิสระท่องเที่ยวแบบเต็มวัน
**โดยหัวหน้าทัวร์คอยให้บริการแนะนำการเดินทางสู่ท่องเที่ยวต่างๆที่ท่านเลือก**
เที่ยง อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

ราคาบัตร Hong Kong Disneyland (บัตรเครื่องเล่นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์)
เย็น บัตรรวมเครื่องเล่นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ราคาท่านละ 3,500 บาท
(ไม่มีบริการรถรับ-ส่ง)

Hong Kong Disneyland 香港迪士尼樂園 ชมความอลังการของ Castle of Magical Dreams โฉมใหม่ ปราสาท Castle of Magical Dreams ได้เปิดตัวในปี 2563 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ ความหวัง และความเป็นไปได้ ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของเจ้าหญิงและราชินีดิสนีย์รวม 13 เรื่องราว และเพลิดเพลินไปกับสวนสนุกชื่อดังของโลกที่มีทั้งเครื่องเล่น การแสดงโชว์ ขบวนพาเหรดของตัวการ์ตูนดีสนีย์ พร้อมโซนเครื่องเล่นต่างๆ อาทิเช่น Main Street, U.S.A. เป็นโซนแรกเมื่อเดินผ่านประตูเข้ามาภายในดิสนีย์แลนด์ มีทั้งร้านขนม ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก , Tomorrowland เครื่องเล่นแห่งโลกอนาคต , Fantasyland สนุกสนานไปกับเครื่องเล่นแนวแฟนตาซี , Adventureland เครื่องเล่นแนวผจญภัยโซนกลางแจ้ง , Toy Story Land เครื่องเล่นธีมการ์ตูนเอาใจแฟนๆ Toy Story โดยเฉพาะ , Grizzly Gulch จุดถ่ายภาพ , Mystic Point โซนเรื่องราวลึกลับที่น่าค้นหา , Flights of Fantasy Parade ขบวนพาเหรดของบรรดาเหล่าตัวการ์ตูนดิสนีย์สุดประทับใจ นอกจากนี้ ยังโชว์การแสดง Disney In The Stars Fireworks ปราสาทเจ้าหญิงนิทราและชมพลุ โชว์ม่านน้ำสุดอลังการ
วันที่ 3

ขอพรเจ้าแม่กวนอิม รีพัสล์เบย์ - จุดชมวิวฮ่องกง View Point - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - วัดแชกงหมิว - สนามบินนานาชาติฮ่องกง ( TG639 : 19.05-20.45) – สนามบินสุวรรณภูมิ -กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เมนู ติ่มซำ ฮ่องกง (มื้อที่ 3)

นำท่านเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของฮ่องกง คือ อ่าวรีพัลส์เบย์ (Repulse Bay) เป็นหาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวสวยทีสุดแห่งหนึ่ง สถานที่ที่ตั้งของวัดเจ้าแม่กวนอิมทินหัว (Tin Hau Temple) ในอดีตวัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อคุ้มครองชาวประมงในการออกเรือหาปลา เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดของฮ่องกง มีลานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ริมทะเล มีเจ้าแม่กวนอิม ปางประทานพร , เจ้าแม่ทับทิม , รูปปั้นเทพเจ้าโบราณต่างๆ , ศาลาแปดเหลี่ยม , สะพานต่ออายุ , เหรียญจีนโบราณ , รูปปั้นปลาเสี่ยงทาย , รูปปั้นแพะสามตะวันเบิกฟ้า และอีกมากมาย วัดแห่งนี้นักท่องเที่ยวไทย , ไต้หวัน , จีน หรือ ชาวฮ่องกงเองนิยมเดินทางมาเพื่อขอพร เสริมความเป็นสิริมงคล เสริมสร้างบารมี ขอลูก ขอเงินทอง กันอย่างมากมาย โดยขั้นตอนเริ่มตั้งแต่ซุ้มประตูพันปีทางเข้าวัดเจ้าแม่กวนอิมทินหัว(1) ขั้นตอนแรก คือ การเดินเข้าออกวัด ให้เดินเข้าวัดด้วยเท้าซ้าย และเดินออกด้วยเท้าขวา จะส่งผลให้ชีวิตเจริญก้าวหน้า
จากนั้นไหว้สักการะเจ้าแม่กวนอิม(2) เทพที่ชาวฮ่องกง และ ชาวจีน ให้ความเคารพนับถือมากที่สุด มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆ เป็นปางประทานพร สามารถขอพรได้ทุกเรื่อง ให้พรกับผู้ที่ตั้งมั่นและศรัทธา หากได้มาขอพรกับท่านมักจะสมหวังสมความปรารถนา ถือเป็นจุดที่เดินทางมาขอพรกันเยอะที่สุดก็ว่าได้
วิธีการขอพรเจ้าแม่กวนอิม(2)
ยืนหันหน้าเข้าหาองค์เจ้าแม่กวนอิม และมองลงไปที่พื้น จะเห็นแผ่นกระเบื้องสีขาวแผ่นหนึ่ง ซึ่งจะอยู่ตรงกับพระพักตร์องค์เจ้าแม่กวนอิมพอดี
จากนั้นให้ก้มหน้า ตั้งสมาธิ บอกชื่อ นามสกุล ที่อยู่ แล้วก็บอกท่านว่า วันนี้จะมาขอพรเรื่องอะไร โดยสามารถขอได้เพียง 1 เรื่องสำหรับให้แก่ตัวเองเท่านั้นจะทำให้พรสัมฤทธิ์ผลไวที่สุด เมื่อขอพรเสร็จแล้วก็ให้เงยหน้าขึ้นมองที่พระพักตร์ของท่าน (ไม่ต้องบนใดๆ ทั้งสิ้น โดยเมื่อพรนั้นสมปราถนา ให้กลับมาขอบคุณท่าน)
จากนั้นไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย(3) เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ความมั่งคั่ง ความมั่งมีเงินทอง ความร่ำรวย โดยองค์เทพจะตั้งอยู่ด้านหน้ารูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม วิธีการขอพรเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย(3)
แนะนำให้ใช้ธนบัตร 100 บาทไทย เพราะเป็นธนบัตรเป็นสีแดง หมายถึงความโชคดี หรือธนบัตรที่มี “หมายเลขประจำธนบัตร” ลงท้ายด้วยเลข 1, 2, 8 หรือ 9 ตั้งจิตอธิษฐานขอพรเรื่องโชคลาภ แล้วจากนั้นนำธนบัตรลูบที่เคราขององค์เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย โดยลูบตั้งแต่ด้านบนเรื่อยมาจนสิ้นสุดที่ถุงใส่เงินซึ่งจะอยู่บริเวณเอวขององค์เทพฯ จากนั้นนำธนบัตรใบนั้นเก็บไว้ในกระเป๋าเงิน หรือตู้เซฟเก็บสมบัติของเราเป็นเวลา 1 ปี หลังจากนั้นให้ท่านนำไปทำบุญ
จากนั้นไหว้พระสังกัจจายน์โพธิสัตว์(4) องค์เทพแห่งการประทานบุตร-ธิดา ตั้งอยู่ข้างๆกับเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย พระสังกัจจายน์โพธิสัตว์ ปางนี้จะมีรูปปั้นเด็ก ๆ รายล้อมรอบตัวท่าน 5 คน หมายถึง ความสุข 5 ประการ (อู่ฝู)
วิธีการขอพรพระสังกัจจายน์โพธิสัตว์(4)
ตั้งจิตอธิษฐานขอพร วันนี้มาขอพร ให้ท่านประทาน บุตร และ ธิดา โดยเริ่มจากการลูบไปที่พุงของท่านตามเข็มนาฬิกา แล้วลูบที่หัวเด็ก โดยถ้าหากอยากขอลูกชาย ให้ลูกที่หัวเด็กมัดผมจุก 1 จุกกลางศรีษะและถ้าหากอยากขอลูกสาว ให้ลูบที่หัวเด็กที่มัดผมจุก 2 ข้าง จะทำให้ได้สมหวังในการมีลูกชาย ลูกสาว ตามที่ท่านต้องการ และขอให้ลูกที่จะเกิดมาสุขภาพร่างกายแข็งแรง เชื่อฟังเลี้ยงง่าย ( เมื่อพรนั้นสมปราถนา ให้เราพา ลูกของเรามากราบท่าน )
จากนั้นไหว้เจ้าแม่ทับทิม(5) (เทพธิดาแห่งท้องทะเล) ชาวฮ่องกง ชาวจีนที่อยู่ริมทะเล จะนับถือเจ้าแม่ทับทิมเป็นอย่างมาก มีความเชื่อว่าเจ้าแม่ทับทิมจะปกป้องภัยอันตรายระหว่างการเดินเรือและยังช่วยในเรื่องกิจการการค้า ซึ่งสมัยก่อนจะนิยมมากราบไหว้ท่านก่อนออกเรือ เพื่อให้เดินทางปลอดภัย ได้ปลา ได้อาหารทะเลมาขายจำนวนมากๆ ดังนั้นชาวฮ่องกงจึงนิยมมากราบไหว้ขอให้ท่านช่วยให้ธุรกิจ กิจการการค้าเจริญรุ่งเรือง ให้ดำเนินกิจการได้อย่างราบรื่น หรือ กิจการที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นต่อไปเรื่อยๆ
วิธีการขอพรเจ้าแม่ทับทิม(5)
ตั้งจิตอธิษฐานขอพร ให้การเดินทางครั้งนี้ปราศจากภัยอันตราย ขอให้กิจการ การค้า เจริญรุ่งเรือง ราบรื่น
จากนั้นเดินข้ามสะพานแดงต่ออายุ(6) ( สะพานอายุยืน ) สะพานสีแดงตั้งอยู่บนริมหาด มีความเชื่อกันว่า หากเดินข้ามสะพานนี้ เราจะมีอายุยืนขึ้นอีก 3 วันสวรรค์ (3 ปี บนโลกมนุษย์) หมายความว่า ถ้าเราเดินข้ามสะพานนี้แล้ว จะมีอายุยืนยาวขึ้นอีก 3 ปี บนโลกมนุษย์นั่นเอง
วิธีการเดินข้ามสะพานแดงต่ออายุ(6)
ตั้งสมาธิ จากนั้นให้ก้าวเท้าซ้ายเดินขึ้นสะพาน แล้วเดินข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งของสะพาน โดยห้ามเดินย้อนกลับทางเดิม "เด็ดขาด" เราจึงต้องเดินอ้อม…ไปอีกทาง โดยจะเดินข้ามกี่รอบก็ได้
จากนั้นไหว้เทพเจ้าแห่งความรัก(7) เทพเจ้าจันทรา หรือ คนไทยเรียก เทพเจ้าด้ายแดง โดยมือขวาท่านถือสมุดรายชื่อชาย หญิง ที่กำลังมองหาความรัก หลังจากข้ามสะพานแดงมาแล้วก็จะเจอท่านรออยู่ จะมีคู่แล้ว หรือยังไม่มีคู่ ก็มาขอพรองค์ท่านได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนโสดอยากมีคู่เชิญทางนี้เลย
วิธีการขอพรเทพเจ้าแห่งความรัก(7)
คนโสดไร้คู่ คนที่ยังไม่เจอคนที่ถูกใจ ให้ตั้งจิตอธิฐานว่าขอให้สมหวังกับความรัก ให้ท่านช่วยเลือกเนื้อคู่ให้ ให้เราพบเจอเนื้อคู่ในเร็ววัน ให้เขียนชื่อตัวเองลงไปในสมุด (โดยใช้นิ้วเขียน) และเอามือลูบที่บริเวณหินสีดำข้างๆ องค์ท่าน เชื่อว่าท่านจะนำพาเนื้อคู่ที่ถูกใจมาให้
คนที่มีคู่อยู่แล้ว มาขอพรให้ชีวิตคู่เป็นสุข ราบรื่น ขอให้ความรักมั่นคง รักกันไปยาวนานจนแก่จนเฒ่า
นอกจากนั้นที่วัดนี้ยังมีศาลา 8 เหลี่ยม(8) โดยตำแหน่งที่ตั้งของศาลา 8 เหลี่ยม เชื่อกันว่าเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยดีที่สุดของวัด เป็นที่มารับพลังบวกจากสวรรค์
วิธีการขอพรจากสวรรค์ที่ศาลา 8 เหลี่ยม(8)
ยืนขอพรที่จุดกึ่งกลางของศาลา จุดที่พื้นมีรูปแปดเหลี่ยม เมื่อเรายืนเปล่งเสียงขอพรที่จุดนี้ เชื่อกันว่าเสียงที่เราขอพรจะได้ยินไปถึงสวรรค์ เมื่อขอพรเสร็จแล้ว ให้เดินไปที่ป้ายหินแกะสลัก แล้วใช้ฝ่ามือทั้ง 2 วาดเป็นรูปเลข 8 หรือ infinity โดยมีความหมายคือ โชคดีมีชัยแบบไม่มีที่สิ้นสุด

นำท่านสู่ จุดชมวิวฮ่องกง View Point ที่ซึ่งท่านจะสามารถมองเห็นตึก ในฮ่องกง พร้อมถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึก

นำท่านชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกง โดยการย่อส่วนใบพัดของกังหันวัดแชกงมาทำเป็นเครื่องประดับ อาทิ จี้ แหวน กำไล เพื่อให้เป็นเครื่องประดับติดตัว ในการส่งเสริมดวงชะตาและเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย แล้วนำไปทำพิธีปลุกเสกที่วัดแชกงหมิว และนำท่านชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ กำไลหยก หรือสัตว์นำโชคอย่างปี่เสี่ยะ อิสระให้ได้เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึกนำโชคแด่ตัวเอง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) บุฟเฟต์ชาบูสไตล์ฮ่องกง (เครื่องดื่ม น้ำอัดลม + เบียร์ ไม่อั้น!!)

นำท่านสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน (Che Kung Temple) ขอพรพเรื่องการเดินทางปลอดภัย สุขภาพแข็งแรง โชคลาภ และเงินทอง วัดดังฮ่องกง ที่ดังมาถึงเมืองไทย เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 300 ปี ภายในวัดมีรูปปั้นสีทองเหลืองอร่าม ตั้งตระง่านทั้งซ้ายและขวา เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเชื่อในเรื่องกังหันลม โดยความหมายของใบพัดทั้ง 4 คือ เดินทางปลอดภัย อายุยืนยาว เงินทองไหลมาเทมา และสมปรารถนาทุกประการ หากหมุนกังหันตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ จะพัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกชีวิต และนำสิ่งดีๆ เข้ามาแทน คนไทยเชื่อกันว่าหากมาขอพรท่านแชกง และหมุนกังหัน จะช่วยเรื่องการเดินทางปลอดภัย สุขภาพแข็งแรง โชคลาภ และเงินทอง
17.00 น. สมควรเวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเช็กแลปก๊อก (สนามบินนานาชาติฮ่องกง) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
19.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดย เที่ยวบินที่ TG639 ( 19.05-20.45) (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
20.45 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
รายละเอียดและเงื่อนไข

เงื่อนไขการให้บริการ
1.กรุณาชำระมัดจำท่านละ 15,000 บาท (ภายใน 24 ชม) หลังจากทำการจอง พร้อมจัดส่งเอกสารการจอง
กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
2.กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 25 วัน ก่อนออกเดินทาง หากไม่ชำระตามที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ ไม่มีเงื่อนไขใดๆ และขออนุญาตให้สิทธิ์การจองแก่ลูกค้าท่านอื่นที่อยู่ลำดับถัดไป
3.เมื่อชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่ง สำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมลล์ พร้อมทั้งส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมเขียนระบุเส้นทางท่องเที่ยว,วันที่เดินทาง,ผู้ร้วทมเดินทาง,เบอร์โทร  // หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย อันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด ชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : หนังสือเดินทาง (Passport) จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางไป-กลับมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และต้องเหลือหน้ากระดาษว่างอย่างต่ำ 2 หน้า
หมายเหตุ : สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และ ไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
4.การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
5.ในกรณีที่ลูกค้ามีการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ  ***กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง*** เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
6.กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
7.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) ในการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
8.ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทยได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย/หน่วยงานอื่นๆ ไม่นุญาตให้ออกเดินทาง หรือไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศฮ่องกงได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทางฝั่งฮ่องกงปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และจะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี
9.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์สลับโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ต่างๆ หรืออาจเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย แต่จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ โปรแกรม โรงแรม และมื้ออาหาร อาจจะมีการสลับปรับเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ    
กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว หากผู้เดินทางประกอบอาชีพ นักเรียน,นักศึกษา,ครู,หมอ,พยาบาล,ทหาร,ธุรกิจขายตรง และ ชาวต่างชาติ  หากประสงค์เพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนสถานที่ หรือเพื่อศึกษาดูงาน กรุณาแจ้งติดต่องบริษัทฯ เพื่อแจ้งข้อมูลโดยละเอียดและต้องเสนอราคาใหม่ทุกครั้ง

เงื่อนไขการยกเลิก
•กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่ายต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ)
•กรณีนักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563” ดังนี้
1.ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ หลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยวทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น
2.ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ทั้งหมด ยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยวทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น
3.ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวตามข้อกำหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดนำเที่ยวไปแล้ว เช่น การมัดจำที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน  การจองที่พัก  และ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ  เป็นต้น **
4.การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT ในกรณีที่ยกเลิกจะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดที่ชำระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 ** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวตามข้อกำหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดนำเที่ยวไปแล้ว เช่น การมัดจำที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน  การจองที่พัก  และ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ  เป็นต้น **
***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัทยินดีคืนเงินค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ชำระมาแล้ว เต็มจำนวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  *** 

ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกประเทศหรือเข้าประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
** สำคัญ !! บริษัททำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง  ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น **
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขนโยบายการการท่องเที่ยวฮ่องกง
ตามนโยบายการการท่องเที่ยวฮ่องกง ผู้เดินทางจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลคือ โรงงานจิลเวรี่, ร้านหยก, ร้านยา, ร้านยางพารา เป็นต้น ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในรายการทัวร์ การซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน เนื่องจากทัวร์ครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น หากต้องการแยกตัวออกจากคณะเดินทางโดยไม่ลงร้านรัฐบาล บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าดำเนินการแยกท่องเที่ยวเป็นเงิน 2,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)  / ลูกทัวร์ 1 ท่าน หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม เนื่องจากมีผลต่อราคาทัวร์ ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว