UNSEEN TOTTORI SHIMANE KINOSAKI ONSEN 7D 4N โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ [JL]

  • ทัวร์ : Japan [ ญี่ปุ่น ]
  • เที่ยวเมือง : Tottori (ทตโตริ)
  • สายการบิน : Japan Airlines
  • รหัสโปรแกรม : T9952
  • Code : QQGO2KIX-JL008
  • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
  • ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
เที่ยวเต็มทุกวันไม่มีฟรีเดย์ - พักคิโนะซากิออนเซ็น เมืองออนเซ็น 1300 ปี - เนินทรายทตโตริ สิ่งมหัศจรรย์กว่า 30,000 ปี - ตามรอยภูตน้อย คิตาโร่ และโคนัน - พิพิธภัณฑ์ทรายทตโตริ แห่งเดียวของโลก - ขอพรความรัก“ศาลเจ้าอิซึโมะไทชะ” ดินแดนแห่งเทพเจ้า - ชมและซิมไวน์ชิมาเนะ - ปราสาทฮิเมจิ – สวนโคราคุเอน - ตลาดปลานะคะอุระไทเรียว - โคนันทาวน์ – เมืองโทโยโอกะ - คิโนะซากิออนเซ็น - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - อิออนมอลล์ - พักออนเซ็น 2 คืน
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
10 ก.ย. 2567 - 16 ก.ย. 2567
55,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - KIX2024-09-11 2024-09-1100.25 - 08.00JL728
KIX - BKK2024-09-16 2024-09-1600.45 - 05.55JL727
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ
0
เด็ก (อายุ 2 ปี แต่ไม่ถึง 7 ปี) [ไม่มีเตียง] พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

17 ก.ย. 2567 - 23 ก.ย. 2567
55,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - KIX2024-09-18 2024-09-1800.25 - 08.00JL728
KIX - BKK2024-09-23 2024-09-2300.45 - 05.55JL727
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ
0
เด็ก (อายุ 2 ปี แต่ไม่ถึง 7 ปี) [ไม่มีเตียง] พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (JL728 : 00.25 - 08.05)

21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 10 เคาน์เตอร์ U สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
วันที่ 2

โอซาก้า (สนามบินคันไซ) - ปราสาทฮิเมจิ – สวนโคราคุเอน - เมืองโอกายาม่า

00.25 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL728 (สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
08.05 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [สำคัญมาก!! ไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้]

เดินทางสู่ เมืองฮิเมจิ (Himeji) ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดเฮียวโกะ เมืองนี้เต็มไปด้วยวัฒนธรรมเก่าแก่ของญี่ปุ่นและขึ้นชื่อเรื่องมรดกโลกอย่างปราสาทฮิเมจิ ศิลปหัตถกรรมดั้งเดิมที่สวยงาม

นำท่านชม ด้านนอก ของ ปราสาทฮิเมจิ ด้วยลักษณะของตัวปราสาทที่มีสีขาวราวกับหิมะในฤดูหนาวจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ปราสาทนกกระยางขาว” หรือ “ปราสาทนกกระสา” ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่โตที่สุดในบรรดาปราสาทที่หลงเหลือมาจากยุคกลางของญี่ปุ่นและถึงแม้ตัวเมืองจะถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ตัวปราสาทกลับไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด และได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกและสมบัติประจำชาติญี่ปุ่นเมื่อเดือนธันวาคม ปี 1993 เป็นที่รู้จักกันดีในตำนานพื้นบ้านเกี่ยวกับผีที่ขึ้นชื่อ เรื่อง "ผีนับจาน" หรือซารายาชิกิ คือ เรื่องราวของโอกิกุ สาวใช้ของซามูไรผู้หนึ่งที่ทำจานล้ำค่าของตระกูลซามูไรแตก จึงถูกลงโทษด้วยการโยนร่างลงในบ่อน้ำ โดยในเวลาค่ำคืนจะมีผู้ได้ยินเสียงผู้หญิงโหยหวนดังมาจากบ่อน้ำเป็นเสียงนับจานช้า ๆ จนครบเก้าใบ ซึ่งบ่อน้ำนี้ยังปรากฏมาจนถึงทุกวันนี้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)

นำท่านชม สวนโคระคุเอ็น (Okayama Korakuen Garden) สวนญี่ปุ่นอายุราว 300 ปี ที่มีความสวยงามติดอันดับต้นๆ ของประเทศ ตั้งอยู่ในเมืองโอคะยะมะ อยู่ใกล้กับปราสาทโอะคะยะมะ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ 1687 โดยท่านเจ้าเมือง อิเคดะ ทสึนะมะสะ มีพื้นที่ประมาณ 13 เฮกเตอร์ ไฮไลท์ของสวนโคระคุเอ็นมีทั้งเนินเขา สวนบ๊วย ไร่ชา บ่อน้ำ สามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผลิ ผู้คนจะมาชมดอกบ๊วยและซากุระ ในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี สวนจะเต็มไปด้วยใบไม้สีแดงส้มจากต้นเมเปิ้ลเป็นร้อยต้น สวยงามมาก และหน้าร้อนก็มีทุ่งดอกอายาเมะ หรือดอกไอริส บานสะพรั่งเต็มไปหมดสวยงามไม่แพ้กัน (รวมค่าเข้าชมสวน แต่ไม่รวมค่าเข้าพิพิธภัณฑ์ และค่าเข้าชมปราสาทโอคะยะมะ 900 เยน)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2)
ที่พัก OKAYAMA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่ 3

ชิมะเนะ – กิจกรรมชมและชิมไวน์ พร้อมชื้อของฝาก - ศาลเจ้าอิชุโมะ ไทฉะ – ถนนคนเดินหน้าศาลเจ้า - เมืองมะสึเอะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)

นำท่านเดินทางสู่จังหวัดชิมาเนะ(SHIMANE) วัฒนธรรมดั้งเดิมและมรดกทางประวัติศาสตร์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก และยังมีมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์เหลืออยู่ และเต็มไปด้วยออนเซ็นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากมาย รวมทั้งอาหารจากทะเลและภูเขา ชิมะเนะเป็นที่รู้จักในนามของ “ดินแดนแห่งเทพเจ้า” สถานที่ที่เทพเจ้าญี่ปุ่นจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนจะมารวมตัวกันคือ “ศาลเจ้า Izumo Taisha Grand Shrine” ในเดือนที่ 10 ของปฏิทินจันทรคติ เทพเจ้าทั้งหมดจะมารวมกันอยู่ที่นั่น

ชมและซิมไวน์จากโรงกลั่นชิมาเนะ (Shimane Winery) ไวน์ที่ถือว่าดีที่สุดจากสภาพอากาศของชิมาเนะ โดยมีไร่องุ่นโยโกตะตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 430-440 เมตร และมีสภาพอากาศที่เย็นสบายโดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย (12.1°C) ทำให้เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตขององุ่น นำมาผลิตไวน์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยไวน์ชิมาเนะได้รับรางวัลมากมายจากการประกวดไวน์ในประเทศและต่างประเทศ ล่าสุดกับรางวัล ซากุระอวอร์ด 2024 ระดับเหรียญทอง ไวน์อิซูโม่ เดลาแวร์ ออเรนจ์ และรางวัลเหรียญเงิน ไวน์โยโกต้า ชาร์ดอนเนย์ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการซิมไวน์ และน้ำองุ่น พร้อมชื้อของฝากของที่ระลึก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4)

ศาลเจ้าอิซุโมะไทชะ (Izumo Taisha Grand Shrine) ศาลเจ้าที่โด่งดังเรื่องเชือกศักด์สิทธิ์ชิเมนาวะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น การผูกสัมพันธ์ (เอ็นมุสุบิ)และเทพเจ้าโอคุนินุชิที่ประดิษฐานอยู่ ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเหล่าเทพเจ้าทั่วประเทศจะมารวมตัวกันที่นี่หรือที่เรียกว่า “คามิฮาการิ”เดือนนี้จึงถูกเรียกว่าเป็น“เดือนแห่งเทพ” ที่นี่จึงมีชื่อเสียงเรื่องขอพรเสริมดวงชะตาด้านความรัก และความสัมพันธ์ ส่วนเครื่องรางก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและว่ากันว่าให้โชคด้านความรัก นอกจากนี้มักจะถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับพิธีแต่งงานอีกด้วย หากโชคดีก็อาจจะมีโอกาสได้เห็นพิธีแต่งงานแบบญี่ปุ่นที่มีเสน่ห์น่าหลงใหล นอกจากนี้ หน้าศาลเจ้ายังมีถนนคนเดิน มีร้านค้า ร้านอาหาร รวมถึงร้านของฝากของที่ระรึก ให้ท่านให้เลือกชมอย่างจุใจ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 5)
ที่พัก MATSUE ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว หลังมื้ออาหารค่า ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น
วันที่ 4

ถนนมิซูกิ ชิเงรุ [เกะเกะโนะ คิทาโร่] - ตลาดปลานะคะอุระไทเรียว - โคนันทาวน์ – พิพิธภัณฑ์ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน – เมืองทตโตริ - อิออนมอลล์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)

ตามรอยภูตน้อย คิตาโร่ ที่ ถนนมิซูกิ ชิเงรุ (Mizuki Shigeru Road) ซึ่งเป็นถนนที่สร้างขึ้นโดยมีรูปปั้นของสัตว์ประหลาดจากการ์ตูนญี่ปุ่น “เกะเกะเกะ โนะ คิทาโร่” เป็นเรื่องราวของปีศาจเด็กผู้ชายตนนึงที่ชื่อ "คิทาโร่" ที่มีพ่อเป็นปีศาจลูกกะตาเดียวชอบนอนแช่น้ำในชามกับผองเพื่อนเหล่า "โยไก" หรือผีปีศาจนั่นเองอาศัยอยู่ในป่าชื่อ เกะเกะเกะ, คิทาโร่ มีหน้าที่คอยปราบปรามเหล่าโยไกที่นิสัยไม่ดี ชอบหลอกชอบหลอน สร้างความรังควาญให้มนุษย์ การ์ตูนเรื่องนี้เขียนโดยนาย “ชิเงรุ มิซูกิ” นักเขียนที่มีบ้านเกิดในจังหวัดทตโตะริและถือเป็นบุคคลสำคัญของจังหวัดให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย

เดินทางสู่ ตลาดปลานะคะอุระไทเรียว (Nakaura Tairyo Fish Market) ซึ่งเป็นตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดโทตโตะริ และยังมีรูปปั้นแกะสลักรูป คิทาโร่ ขนาด 7.7 เมตร ตั้งอยู่หน้าทางเข้า เพื่อใช้เป็นแหล่งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากท้องทะเลทั้งปลาสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ ให้ประชาชนในราคายุติธรรม ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับอาหารทะเลสด ๆ ในราคาย่อมเยาว์และถ่ายรูปตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 7)

มุ่งหน้าสู่ โคนันทาวน์ (Conan Town) หรือหมู่บ้าน Hokuei เป็นชนบทเล็ก ๆ ของจังหวัดทตโตริ (Tottori) แต่เดิมหมู่บ้านนี้เป็นเพียงพื้นที่ห่างไกล แต่หลังจากการ์ตูนโคนันมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นพลุแตก ซึ่งเป็นบ้านเกิดของอาจารย์โกโชผู้เขียนการ์ตูนโคนัน มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของหมู่บ้านให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ตลอดสองข้างทางมีหุ่นปั้นโคนันและสถานีรถไฟ นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน (Gosho Aoyama Manga Factory) (รวมค่าเข้า) สร้างในปี พ.ศ. 2550 จึงเป็นที่นิยมทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวกันอย่างต่อเนื่อง ให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย

อิสระช้อปปิ้ง อิออน มอลล์ (Aeon Mall) ห้างสรรพสินค้าที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้าน เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , ร้านขายเครื่องกีฬา และซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ ให้ท่านได้เก็บจัดการลิสต์ของฝากมาจากคนที่บ้านได้อย่างครบครันเต็มที่
เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก TOTTORI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่ 5

พิธภัณฑ์ศิลปะทราย - เนินทรายทตโตริ - เมืองโทโยโอกะ - คิโนะซากิออนเซ็น – ชมเมืองออนเซ็น 1300 ปี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 8)

นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ทรายทตโตริ (Tottori Sand Museum) เป็นทรายที่ละเอียดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเนินทรายทตโตริ นับตั้งแต่เปิดดำเนินการในปี 2549 พิพิธภัณฑ์ทรายได้จัดนิทรรศการในธีมที่แตกต่างกันเกือบทุกปี ทำให้ทตโตริเป็นหนึ่งในศูนย์กลางประติมากรรมทรายชั้นนำของโลก พิพิธภัณฑ์ทรายที่ยืนหนึ่งด้านประติมากรรมทราย เพราะเป็นพิพิธภัณฑ์ทรายแห่งแรกและแห่งเดียวของโลก โดยปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 เมษายน 2567 – 05 มกราคม 2568 ซึ่งเป็นนิทรรศการครั้งที่ 15 "ท่องโลกด้วยทราย ธีมฝรั่งเศส" สู่ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์และศิลปะการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ที่ครองใจชาวโลก โดยมีแนวคิด ท่องเที่ยวรอบโลกด้วยทราย จุดหมายของนิทรรศการครั้งที่ 15 นี้คือฝรั่งเศส ธีมนี้ได้รับเลือกเนื่องจากจะมีการจัด "กีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกแห่งปารีส 2024" โดยมีประติมากร ประติมากรรมทรายชั้นนำระดับโลกกว่า 20 คน จาก 12 ประเทศ ได้แสดงประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมอันงดงาม ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับความงามของรูปแบบที่รวมความละเอียดอ่อนและความแข็งแกร่งที่นี่แห่งเดียวเท่านั้น

จากนั้นนำท่านชม เนินทรายทตโตริ (Tottori Sand Dunes) สิ่งมหัศจรรย์ที่มีมานานกว่า 30,000 ปี ซึ่งเป็นทะเลทรายที่มีความยาวตั้งแต่ด้านตะวันออกจรดด้านตะวันตกของพื้นที่ยาวกว่า 16 กิโลเมตร ความสวยงามที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างแนวคลื่นทรายที่เกิดจากแรงลมทะเล เป็นอีกหนึ่งทิวทัศน์ที่ไม่ควรพลาด
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 9)

นำท่านเดินทางสู่ คิโนะซากิออนเซ็น (Kinosaki Onsen) ในเมืองโทโยโอกะ (Toyooka) เป็นเมืองออนเซ็นเก่าแก่ของญี่ปุ่นที่มีมาอย่างยาวนาน 1300 ปี โดยออนเซ็นแห่งนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดเฮียวโงะ แห่งภูมิภาคคันไซ เป็นหมู่บ้านออนเซ็นที่ยังคงบรรยากาศดั่งเดิมไว้ได้อย่างดีเยี่ยม อีกทั้งยังมีอาหารขึ้นชื่อ ที่พักเรียวกังที่น่าสนใจและยังมีกิจกรรมหลากหลายให้เราได้สัมผัสถึงวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินเดินเล่นชมเมือง หรือ แสตมป์แรลลี่ คือการตามเก็บแสตมป์ปั๊มจากสถานที่ต่างๆ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยสามารถซื้อแผ่นพับสะสมตัวแสตมป์พร้อมแผนที่ได้ที่ฟรอนท์ของแต่ละที่พัก ระหว่างที่ไปแช่ออนเซ็นก็จะพบกับจุดประทับตรา ซึ่งหากสะสมครบสามารถนำไปแลกของที่ระลึกได้นั่นเอง ภายในหมู่บ้านคิโนะซากิมีออนเซ็นสาธารณะทั้งหมด 7 แห่ง หากเข้าพักที่เรียวกัง จะสามารถใช้บริการออนเซ็นได้ฟรีทั้ง 7 แห่ง แต่ละแห่งมีเอกลักษณ์และเสน่ห์ที่แตกต่างกัน ได้แก่ ซาโตโนะยุออนเซ็น, จิโซยุออนเซ็น, ยานางิยุออนเซ็น, อิจิโนะยุออนเซ็น, โกโชโนะยุออนเซ็น, มังดาระยุออนเซ็น และโคโนะยุออนเซ็น นอกจากนี้ยังมีบ่อแช่เท้าฟรีกระจายอยู่อีก 5 จุด
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 10)
ที่พัก KINOSAKI ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว หลังมื้ออาหารค่า ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น
วันที่ 6

เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - กิจกรรมชงชา – โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ

กลางวัน รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 11)

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเกียวโต (Kyoto) ซึ่งในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นและยาวนานที่สุด คือ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 794 จนถึง 1868 ร่วม ๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เมืองเกียวโตจึงเป็นเมืองที่มีสถานที่สำคัญ ๆ ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมดังเดิมของญี่ปุ่น

ชม ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ (Fujimi-inari) หรือ ศาลเจ้าจิ้งจอกเป็นศาลเจ้าชินโต (Shinto) ที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโต มีชื่อเสียงโด่งดังจาก ประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตูสีแดงที่เรียงตัวกันข้างหลังศาลเจ้าจำนวนหลายหมื่นต้นจนเป็นทางเดินได้ทั่วทั้งภูเขาอินาริ (Mt. Inari) ที่ผู้คนเชื่อกันว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธ์ โดย เทพอินาริ (หรือ พระแม่โพสพ ตามความเชื่อของไทย) จะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจิ้งจอกเป็นสัตว์คู่กาย (บ้างก็ว่าท่านชอบแปลงร่างเป็นจิ้งจอก) จึงสามารถพบเห็นรูปปั้นจิ้งจอกมากมายด้วยเช่นกัน ศาลเจ้าแห่งนี้มีความเก่าแก่มากถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ก่อนสร้างเมืองเกียวโตซะอีก คาดกันว่าจะเป็นช่วงประมาณปีค.ศ. 794 หรือกว่าพันปีมาแล้ว

สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การจับถ้วยชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดที่ประณีตและสวยงามเป็นอย่างมาก และท่านยังมีโอกาสได้ลองชงชาด้วยตัวท่านเองอีกด้วย ซึ่งก่อนกลับให้ท่านอิสระเลือกซื้อของที่ฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 12)

อิสระ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ เต็มไปด้วยความหลากหลายของร้านค้าและแบรนด์ดังมากมายตั้งอยู่ปะปนไปกับร้านค้าแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น ได้แก่ Apple Store, Dior, Chanel, Gucci, H&M, Hermès, Louis Vuitton และอื่น ๆ เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมแทบจะทุกยี่ห้อดังทั่วโลกเลยก็ว่าได้ นอกจากนี้แล้วยังมีสินค้าจำพวกอาหารและเครื่องดื่มหรือตุ๊กตาน่ารัก ๆ ก็มีให้เลือกซื้อเช่นกัน และนอกเหนือไปจากร้านค้าทันสมัยจากแบรนด์ต่าง ๆ แล้วที่ชินไซบาชิยังมี Shopping Arcade ที่เอาร้านค้าเล็ก ๆ มารวมไว้ภายใต้หลังคาเดียวกันมีเส้นทางยาวประมาณ 600 เมตรมีสินค้าให้เลือกสรรมากมาย อาทิ ชุดกิโมโนแบบดั้งเดิม,อัญมณีเครื่องประดับและร้านหนังสือ เป็นแหล่งที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดังและร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งได้จุใจ
ค่ำ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลาเดินทางนำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ

นำทุกท่านทำการ CHECK IN และโหลดสัมภาระ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
วันที่ 7

โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (JL727 : 00.55-04.40)

00.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL727 (สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
04.40 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6
7
รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ

1. จำนวนผู้ เดินทางต้องมีขั้นต่ำ 10 ท่าน ขึ้นไปต่อกรุ๊ป มิฉะนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า นอกจากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, โรคระบาด, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่านอันเกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

6.เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ  การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุล (เยน) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
9. การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฏหมายประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ  10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก  จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง  อีกทั้งโปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาลทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ

10. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี อำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ และอาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุ่น

** เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ **

1. ตั๋วเครื่องบินขาออก จากประเทศญี่ปุ่น 

2. เอกสารชื่อโรงแรมที่พักตลอดการเดินทาง (ทั้ง 2 อย่าง ทางบริษัทจะเป็นผู้จัดเตรียมให้กับลูกค้า แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น อีกครั้ง)

3. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)

4. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) และกำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพำนักระยะสั้น

3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

 

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น

3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนำผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

GO2KIX4NKIXJL240910-2 เดินทางวันที่ 10 ก.ย. 2567 - 16 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KIX 2024-09-11 ถึง 2024-09-11 00.25 - 08.00 avatar-img JL728
KIX - BKK 2024-09-16 ถึง 2024-09-16 00.45 - 05.55 avatar-img JL727
GO2KIX4NKIXJL240917-2 เดินทางวันที่ 17 ก.ย. 2567 - 23 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KIX 2024-09-18 ถึง 2024-09-18 00.25 - 08.00 avatar-img JL728
KIX - BKK 2024-09-23 ถึง 2024-09-23 00.45 - 05.55 avatar-img JL727