GO VIETNAM เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงบิงห์ ฮาลองบก 5วัน 4คืน โดยสารการบิน Vietjet Air (VJ)

 • ทัวร์ : Vietnam [ เวียดนาม ]
 • เที่ยวเมือง : Hanoi (ฮานอย) Fansipan (ฟานซีปัน) Sa Pa (ซาปา) Lao Cai (หล่าวกาย)
 • สายการบิน : VietJet Air
 • รหัสโปรแกรม : T9889
 • Code : QQGO1HAN-VJ102
 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

ล่องเรือนิงห์บิงห์ชมความงามธรรมชาติภูเขาสูงทุ่งนาฮาลองบก
พิชิต ยอดเขาฟานซีปัน หลังคาแห่งอินโดจีน
ชมวิถีชีวิตของชนเผ่าชาวเขา ณ หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต
จุดเช็คอินและถ่ายรูปสุดฮิตของเมืองซาปา โมอาน่า คาเฟ่
พัก เมืองซาปา 2 คืน
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
13 ก.ย. 2567 - 17 ก.ย. 2567
16,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - HAN2024-09-13 2024-09-1314:00 - 15:50VJ902
HAN - BKK2024-09-17 2024-09-1711:10 - 13:00VJ901
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

20 ก.ย. 2567 - 24 ก.ย. 2567
16,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - HAN2024-09-20 2024-09-2014:00 - 15:50VJ902
HAN - BKK2024-09-24 2024-09-2411:10 - 13:00VJ901
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

27 ก.ย. 2567 - 01 ต.ค. 2567
16,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - HAN2024-09-27 2024-09-2714:00 - 15:50VJ902
HAN - BKK2024-10-01 2024-10-0111:10 - 13:00VJ901
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

04 ต.ค. 2567 - 08 ต.ค. 2567
18,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - HAN2024-10-04 2024-10-0414:00 - 15:50VJ902
HAN - BKK2024-10-08 2024-10-0811:10 - 13:00VJ901
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

11 ต.ค. 2567 - 15 ต.ค. 2567
19,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - HAN2024-10-11 2024-10-1114:00 - 15:50VJ902
HAN - BKK2024-10-15 2024-10-1511:10 - 13:00VJ901
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

17 ต.ค. 2567 - 21 ต.ค. 2567
19,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - HAN2024-10-17 2024-10-1714:00 - 15:50VJ902
HAN - BKK2024-10-21 2024-10-2111:10 - 13:00VJ901
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

26 ต.ค. 2567 - 30 ต.ค. 2567
18,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - HAN2024-10-26 2024-10-2614:00 - 15:50VJ902
HAN - BKK2024-10-30 2024-10-3011:10 - 13:00VJ901
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

02 พ.ย. 2567 - 06 พ.ย. 2567
18,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - HAN2024-11-02 2024-11-0214:00 - 15:50VJ902
HAN - BKK2024-11-06 2024-11-0611:10 - 13:00VJ901
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

08 พ.ย. 2567 - 12 พ.ย. 2567
18,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - HAN2024-11-08 2024-11-0814:00 - 15:50VJ902
HAN - BKK2024-11-12 2024-11-1211:10 - 13:00VJ901
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

20 พ.ย. 2567 - 24 พ.ย. 2567
18,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - HAN2024-11-20 2024-11-2014:00 - 15:50VJ902
HAN - BKK2024-11-24 2024-11-2411:10 - 13:00VJ901
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

27 พ.ย. 2567 - 01 ธ.ค. 2567
18,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - HAN2024-11-27 2024-11-2714:00 - 15:50VJ902
HAN - BKK2024-12-01 2024-12-0111:10 - 13:00VJ901
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

04 ธ.ค. 2567 - 08 ธ.ค. 2567
19,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - HAN2024-12-04 2024-12-0414:00 - 15:50VJ902
HAN - BKK2024-12-08 2024-12-0811:10 - 13:00VJ901
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

05 ธ.ค. 2567 - 09 ธ.ค. 2567
19,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - HAN2024-12-05 2024-12-0514:00 - 15:50VJ902
HAN - BKK2024-12-09 2024-12-0911:10 - 13:00VJ901
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

07 ธ.ค. 2567 - 10 ธ.ค. 2567
19,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - HAN2024-12-07 2024-12-0714:00 - 15:50VJ902
HAN - BKK2024-12-10 2024-12-1011:10 - 13:00VJ901
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

14 ธ.ค. 2567 - 18 ธ.ค. 2567
19,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - HAN2024-12-14 2024-12-1414:00 - 15:50VJ902
HAN - BKK2024-12-18 2024-12-1811:10 - 13:00VJ901
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฮานอย (สนามบินโหน่ยบ่าย) – นิงห์บิงห์ [VJ902 : 14.00-15.50]

10.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้าหมายเลข 3-4 เคาน์เตอร์ G สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VJ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่านและนำท่านโหลดสัมภาระ
14.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม โดย สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VJ) เที่ยวบินที่ VJ902:14.00-15.50 ( ไม่มีอาหารบนเครื่อง , น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่องไม่เกิน 20 กก./ ท่าน/ 1ใบ และสำภาระถือขึ้นเครื่อง ไม่เกิน 7กก. )
15.50 น. เดินทางถึง สนามบินโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ ศุลกากรเรียบร้อยแล้วนำท่านรับสัมภาระ
นำคณะเดินทางสู่ เมืองนิงห์บิงห์ เมืองเก่าแก่ที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพื้นที่ชุ่มน้ำในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามว่า “ฮาลองบก” เป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์แปลกตา ทั้งเทือกเขา เนินเขาหินปูน ที่ราบต่ำ และนาข้าวล้อมรอบด้วยยอดเขา99 ยอด จึงถือกันว่าเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ คณะปฏิวัติของโฮจิมินห์ก็ได้เคยตั้งฐานทัพขึ้นที่นี่เป็นแห่งแรกในการศึก เดียนเบียนฟู
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (มื้อที่ 1)
ที่พัก โรงแรม Nam Hoa hotel Ninh Bin หรือโรงแรมเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)
วันที่ 2

นิงห์บิงห์ - ล่องเรือจ่างอาง - เมืองซาปา -โบสถ์หินซาปา - ตลาดกลางคืนซาปา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)

นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก ฮาลองบนบก ชมความงามของธรรมชาติ สัมผัสธรรมชาติ ที่นี่ยังเคยเป็นราชธานีเก่า ที่มีโบราณสถานมากมาย เป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ที่ยังคงธรรมชาติงดงามของนิงบิ่ง คำว่า ตามก๊ก แปลว่า ภูเขาสามลูก
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา เมืองเล็กๆ กลางหุบเขาในจังหวัดลาวไก ในอดีตเป็นเมือง ตากอากาศยอดนิยมของชาวยุโรป เนื่องจากเคยตกอยู่ในการยึดครองของประเทศฝรั่งเศส สถาปัตยกรรมของบ้านเรือนและตึกต่างๆ รวมถึงการวางผังเมืองจึงมีลักษณะเป็นแบบฝรั่งเศสที่ ถูกรายล้อมไปด้วยหุบเขาน้อยใหญ่ และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง)
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (มื้อที่ 3)

จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเที่ยวชม ตลาดกลางคืนซาปา ตลาดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซาปา ที่รวม สินค้าที่มาวางขายส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นมาจากชาวเขาท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ที่ ซาปาส่วน ใหญ่จะเป็นผ้าปัก สร้อย กำไล และเครื่องประดับของคนพื้นเมือง ผัก ผลไม้ และ อาหาพื้นเมือง มากมาย นอกจากนั้นยังมีร้านอาหารสไตล์ฝรั่งเศสเก๋ๆ ตกแต่งร้านสวยงาม ให้ท่านได้เลือกนั่งได้ ตามใจอัธยาศัย
ที่พัก โรงแรม Passion, Azure หรือโรงแรมเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)
วันที่ 3

เมืองซาปา-หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต- โมอาน่า ซาปา คาเฟ่-สถานีรถไฟ SUN PLAZA - นั่งรถไฟวินเทจสู่สถานีกระเช้า - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน - ตลาดกลางคืนซาปา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)

เดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันไดที่สวยงามกว้างสุดลูกหูลูกตา และเมื่อท่านเดินลงไปด้านล่างสุดของหมู่บ้าน จะได้สัมผัสความสวยงามของน้ำตกท่ามกลางหมู่บ้านอีกด้วย
นำท่านเช็คอินคาเฟ่สุดชิค โมอาน่าคาเฟ่ (Moana Café) รวมจุดถ่ายรูปสุดสวยจากหลากหลายสถานที่ไว้ให้ท่านผ่อนคลายกับบรรยากาศสุดฟิน และทางร้านยังมีจำหน่ายเครื่องดื่มพร้อมให้ท่านดื่มด่ำไปกับความเย็นจากสายหมอกอีกด้วย (รวมน้ำเปล่า 1 ขวด)
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารพื้นเมือง VAN SAM BUFFET (มื้อที่ 6)

นำท่านสู่ สถานีรถไฟ (Sun Plaza Sapa Station) จากนั้นนำท่าน นั่งรถไฟวินเทจสู่สถานีกระเช้า Hoang Lien ท่านสามารถถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ความสวยงามของซาปาได้ระหว่างทางจนถึง สถานีกระเช้า (Cable Car Station)
จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า (Cable Car) จากสถานีกระเช้า Hoang Lien สู่สถานีกระเช้าฟานซิปัน กระเช้าลอยฟ้าติดกระจกสามารถมองเห็นวิวเมืองซาปาและความสวยงามของธรรมชาติได้ 360 องศา ชมความงามของป่าไม้ แม่น้ำ ลำธารสายน้อยใหญ่ วิวของนาขั้นบันไดที่สวยงาม เป็นที่ขึ้นชื่อของเมืองซาปาสลับไปกับหมู่บ้านของชาวเขา รวมถึงภูเขาและม่านหมอกที่เรียงตัวซ้อนกันเป็นฉากหลังที่สวยงาม ขณะที่กำลังเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามกระเช้าจะเคลื่อนเข้าสู่ ยอดเขาฟานซิปัน ที่ได้รับฉายาว่า หลังคาแห่งอินโดจีน โดยอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 3,143 กิโลเมตร จากจุดกระเช้าไฟฟ้ามี 2 เส้นทางในการขึ้นไปถึงยอดเขา นำท่านเดินขึ้นบันไดต่อไปประมาณ 600 ขั้นเพื่อพิชิตยอดเขาฟานซิปัน หรือ ซื้อตั๋วขึ้นรถรางโมโนเรล (ไม่รวมในทัวร์) เพื่อขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “สัญลักษณ์สแตนเลส 3 เหลี่ยม” ที่แสดงว่าท่านได้มายืนอยู่บนจุดสูงสุดของ ยอดเขาฟานซิปัน (Fansipan) พร้อมสัมผัสกับเมฆหมอก และวิวทิวทัศน์ที่สวยงามบนยอดเขา นำท่านชมทัศนียภาพด้านบนพร้อมถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ และชมแนวเทือกเขาในเขตชายแดนยูนนานของประเทศจีน ระหว่างที่ท่านอยู่ด้านนนั้นหากสภาพอากาศไม่มีเมฆปกคลุมมาก ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของยอดเขาฮัมรองได้อีกด้วย
ราคาทัวร์รวม :
1. ค่าตั๋วรถไฟจาก สถานีรถไฟ SUN PLAZA สู่ สถานีกระเช้า Hoang Lien (จุดที่ 1)
2. ค่าตั๋วขึ้นกระเช้าจาก สถานีกระเช้า Hoang Lien สู่ สถานีกระเช้า Fansipan (จุดที่ 2)
(ราคาทัวร์รวมค่ารถไฟ 1 ขาและค่ากระเช้า ไป-กลับแล้ว)

ราคาทัวร์ไม่รวม :
1. ค่าตั๋วขึ้นรถรางโมโนเรลจาก สถานี Fansipan ไปยัง ยอดเขาฟานซีปัน (จุดที่ 3)
ลูกค้าสามารถซื้อตั๋วขึ้นรถรางโมโนเรลได้ที่สถานีรถรางโดยมีไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์คอย อำนวยความสะดวก โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณ 500 บาท

หมายเหตุ :
กระเช้าฟานซีปันอาจจะมีการปิดปรับปรุงซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่ากระเช้าหน้างานท่านละ 1,000 บาท ในกรณีที่ไม่ได้ขึ้นกระเช้าฟานซีปัน
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (เมนูพิเศษหม้อไฟปลาแซลมอน+ไวน์แดงดาลัด) (มื้อที่ 7)

จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเที่ยวชม ตลาดกลางคืนซาปา ตลาดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซาปา ที่รวม สินค้าที่มาวางขายส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นมาจากชาวเขาท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ที่ ซาปา ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าปัก สร้อย กำไล และเครื่องประดับของคนพื้นเมือง ผัก ผลไม้ และ อาหาร พื้นเมืองมากมาย นอกจากนั้นยังมีร้านอาหารสไตล์ฝรั่งเศสเก๋ๆ ตกแต่งร้านสวยงาม ให้ท่าน ได้เลือกนั่งได้ตามใจชอบ
ที่พัก โรงแรม Passion, Azure หรือโรงแรมเทียบเท่ามาตรฐานเมืองซาปา
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)
วันที่ 4

ซาปา - เมืองลาวไก - พรมแดน จีน เวียดนาม– วัดเจ้าแม่กวนอิม - ร้านเยื่อไผ่ - กรุงฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย - ร้านสินค้าโอทอป

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8)

นำท่านถึงสู่ เมืองลาวไก เมืองเล็กๆที่มีพรมแดนติดกับชายแดนของจีน นำท่านถ่ายรูปที่ระลึก พรมแดน จีน เวียดนาม ในบริเวณนี้ถูกแบ่งโดยแม่น้ำแดง แต่เชื่อมต่อกันโดยสะพานคอนกรีต อันเป็นเส้นทางสำคัญของติดต่อค้าขายพรมแดนระหว่าง 2 ประเทศ จากนั้นนำท่าน สักการะ เจ้าแม่กวนอิม ถือเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งอยู่ที่จังหวัดลาวไก < br> ระหว่างทางแวะชมสินค้า ร้านเยื่อไผ่ จำหน่ายสินค้าต่างๆ ที่ผลิตขึ้นมาจากเยื่อไม้ไผ่ เช่น พวก ผ้าเช็ดต่างๆ ผ้าเช็ดพื้น ผ้าดูดฝุ่น ผ้าพันคอ ชุดคลุมไหล่ ชุดสเลค และอื่นๆ อีกมากมาย รวมไป ถึง สินค้าต่างชนิดต่างๆ ทั้งของกินของใช้ เสื้อผ้าพื้นเมือง ไปจนถึงกาแฟที่มีชื่อเสียง
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (มื้อที่ 9)

นำท่านเดินทาง ทะเลสาบคืนดาบ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฮานอย ตามตำนานเล่าขานกันมาว่า ใน สมัยที่เวียดนามทำสงครามกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามทำการสู้รบเป็นเวลานาน แต่ไม่ สามารถรบชนะฝ่ายจีนได้ จนเกิดความท้อแท้ วันหนึ่งได้ล่องเรือเข้ามา ณ ทะเลสาบแห่งนี้ ได้ เจอกับเต่าตัวหนึ่งซึ่งที่ปากนั้นได้คาบดาบวิเศษอยู่และได้นำดาบนั้นมาให้กับกษัตริย์เวียดนาม เพื่อใช้ในการทำสงคราม เมื่อกลับไปสู้รบกับประเทศจีนอีกครั้ง จนมีชัยชนะกลับมาทำให้ บ้านเมืองสงบสุข และเมื่อเสร็จสิ้นสงครามแล้วพระองค์จึงได้นำดาบกลับมาคืน ณ ทะเลสาบคืน ดาบแห่งนี้
จากนั้นนำท่านแวะถ่ายภาพกับ สะพานแสงอาทิตย์ สะพานสีแดงสดท่ามกลาง ทะเลสาบคืนดาบ เชื่อมระหว่างริมฝั่งกับเกาะเนินหยก สะพานแห่งนี้ถือเป็นเอกลักษณ์อีกแห่ง หนึ่งของกรุงฮานอย หากยืนอยู่บนสะพานท่านสามารถมองเห็น ศาลเจ้าเนินหยก ตั้งอยู่บนเกาะ ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบคืนดาบ ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 โดยสถาปัตยกรรมและ ศิลปะการตกแต่งได้รับอิทธิพลมาจากจีน สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ เฉิน ฮัง โด๋ว ผู้นำการ ต่อต้านราชวงศ์หยวนของจีนในศตวรรษที่ 13 ภายในเป็นวิหารชั้นเดียว มีแท่นบูชาเทพเจ้า รวมถึงฆ้องและระฆังโบราณ หากมองออกไปจากเกาะเนินหยกจะเห็นเจดีย์โบราณโผล่ขึ้นพ้นน้ำ มีชื่อเรียกว่าท้องถิ่นว่า ทาพรัว ซึ่งหมายถึง หอคอยเต่า ซึ่งในปัจจุบันในช่วงเปลี่ยนฤดูกาลยัง สามารถเห็นเต่าขนาดใหญ่อยู่ในทะเลสาบแห่งนี้
จากนั้นนำท่านแวะชม ร้านสินค้าโอทอป
ให้ท่านอิสระ ช้อปปิ้งถนน 36 สาย (Old Quarter) มีชื่อเรียกพื้นเมืองว่า 36 เฝอเฟือง ในอดีต เป็นถนนที่มีชื่อเสียงในเรื่องของงานหัตถกรรมมายาวนานกว่า 600 ปี ในปัจจุบันถนนแห่งนี้มี สินค้ามากมาย เป็นแหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงฮานอย ท่าน สามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างจุใจ เช่น เสื้อผ้า เครื่องเขิน งานฝีมือที่ทำจากไม้ เรือสำเภาไม้ จำลอง ของที่ระลึกจากเวียดนามที่ทำขึ้นมาจากฝีมือคนเวียดนามอย่างแท้จริง เป็นต้น
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (มื้อที่ 10)
ที่พัก โรงแรม Western Skyline หรือโรงแรมเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)
วันที่ 5

ฮานอย (สนามบินโหน่ยบ่าย) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) [VJ901 : 11.10-13.00]

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 11)

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย กรุงฮานอย ประเทศ เวียดนาม เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
11.10 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ไลน์ (VJ) เที่ยวบินที่ VN901 : 11.10-13.00 ( ไม่มีอาหารบนเครื่อง , น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่องไม่เกิน 20 กก./ ท่าน/ 1ใบ และสำภาระถือขึ้นเครื่อง ไม่เกิน 7กก. )
13.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
รายละเอียดและเงื่อนไข

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
 2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 3. การชำระค่าบริการ
  3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 8,000 บาท
  3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน  ในกรณีที่ค่าทัวร์ราคาต่ำกว่า 8,000 บาท
  3.3 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 21 วันก่อนออกเดินทาง **30 วันก่อนเดินทางสำหรับช่วงสงกรานต์และปีใหม่**
  3.4 กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาทัวร์โปรโมชั่น ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนเท่านั้น
 4. กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
 5. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

 

การยกเลิกการเดินทาง

***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์***

 • แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ส่วนที่เหลือ 50% หัก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
 • แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันของการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด

**สำคัญ!! บริษัททำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าเมืองไต้หวันโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและไต้หวัน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**

 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานำพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่ำ 6 หน้า

หมายเหตุ : สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

1.ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
2.ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
    กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน 
   กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
3.ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4.เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5.ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
6.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)
7.ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพคุ้มครอง แผน Gold Plan World Wide 

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลประกาศยกเลิกเอกสารเข้าเมืองให้กับคนไทยตามที่สถานทูตกำหนด)
 2. ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันสำหรับชาวต่างชาติ
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
  *สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน
 5. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคนขับรถและ หัวหน้าทัวร์ไทย รวม 1,500 บาท/ทริป/ท่าน (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีบริบูรณ์)
 7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
GO1HAN4NHANVJ240913 เดินทางวันที่ 13 ก.ย. 2567 - 17 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAN 2024-09-13 ถึง 2024-09-13 14:00 - 15:50 avatar-img VJ902
HAN - BKK 2024-09-17 ถึง 2024-09-17 11:10 - 13:00 avatar-img VJ901
GO1HAN4NHANVJ240920 เดินทางวันที่ 20 ก.ย. 2567 - 24 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAN 2024-09-20 ถึง 2024-09-20 14:00 - 15:50 avatar-img VJ902
HAN - BKK 2024-09-24 ถึง 2024-09-24 11:10 - 13:00 avatar-img VJ901
GO1HAN4NHANVJ240927 เดินทางวันที่ 27 ก.ย. 2567 - 01 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAN 2024-09-27 ถึง 2024-09-27 14:00 - 15:50 avatar-img VJ902
HAN - BKK 2024-10-01 ถึง 2024-10-01 11:10 - 13:00 avatar-img VJ901
GO1HAN4NHANVJ241004 เดินทางวันที่ 04 ต.ค. 2567 - 08 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAN 2024-10-04 ถึง 2024-10-04 14:00 - 15:50 avatar-img VJ902
HAN - BKK 2024-10-08 ถึง 2024-10-08 11:10 - 13:00 avatar-img VJ901
GO1HAN4NHANVJ241026 เดินทางวันที่ 26 ต.ค. 2567 - 30 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAN 2024-10-26 ถึง 2024-10-26 14:00 - 15:50 avatar-img VJ902
HAN - BKK 2024-10-30 ถึง 2024-10-30 11:10 - 13:00 avatar-img VJ901
GO1HAN4NHANVJ241102 เดินทางวันที่ 02 พ.ย. 2567 - 06 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAN 2024-11-02 ถึง 2024-11-02 14:00 - 15:50 avatar-img VJ902
HAN - BKK 2024-11-06 ถึง 2024-11-06 11:10 - 13:00 avatar-img VJ901
GO1HAN4NHANVJ241108 เดินทางวันที่ 08 พ.ย. 2567 - 12 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAN 2024-11-08 ถึง 2024-11-08 14:00 - 15:50 avatar-img VJ902
HAN - BKK 2024-11-12 ถึง 2024-11-12 11:10 - 13:00 avatar-img VJ901
GO1HAN4NHANVJ241120 เดินทางวันที่ 20 พ.ย. 2567 - 24 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAN 2024-11-20 ถึง 2024-11-20 14:00 - 15:50 avatar-img VJ902
HAN - BKK 2024-11-24 ถึง 2024-11-24 11:10 - 13:00 avatar-img VJ901
GO1HAN4NHANVJ241127 เดินทางวันที่ 27 พ.ย. 2567 - 01 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAN 2024-11-27 ถึง 2024-11-27 14:00 - 15:50 avatar-img VJ902
HAN - BKK 2024-12-01 ถึง 2024-12-01 11:10 - 13:00 avatar-img VJ901
GO1HAN4NHANVJ241204 เดินทางวันที่ 04 ธ.ค. 2567 - 08 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAN 2024-12-04 ถึง 2024-12-04 14:00 - 15:50 avatar-img VJ902
HAN - BKK 2024-12-08 ถึง 2024-12-08 11:10 - 13:00 avatar-img VJ901
GO1HAN4NHANVJ2410111 เดินทางวันที่ 11 ต.ค. 2567 - 15 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAN 2024-10-11 ถึง 2024-10-11 14:00 - 15:50 avatar-img VJ902
HAN - BKK 2024-10-15 ถึง 2024-10-15 11:10 - 13:00 avatar-img VJ901
GO1HAN4NHANVJ241017 เดินทางวันที่ 17 ต.ค. 2567 - 21 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAN 2024-10-17 ถึง 2024-10-17 14:00 - 15:50 avatar-img VJ902
HAN - BKK 2024-10-21 ถึง 2024-10-21 11:10 - 13:00 avatar-img VJ901
GO1HAN4NHANVJ241205 เดินทางวันที่ 05 ธ.ค. 2567 - 09 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAN 2024-12-05 ถึง 2024-12-05 14:00 - 15:50 avatar-img VJ902
HAN - BKK 2024-12-09 ถึง 2024-12-09 11:10 - 13:00 avatar-img VJ901
GO1HAN4NHANVJ241207 เดินทางวันที่ 07 ธ.ค. 2567 - 10 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAN 2024-12-07 ถึง 2024-12-07 14:00 - 15:50 avatar-img VJ902
HAN - BKK 2024-12-10 ถึง 2024-12-10 11:10 - 13:00 avatar-img VJ901
GO1HAN4NHANVJ241214 เดินทางวันที่ 14 ธ.ค. 2567 - 18 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - HAN 2024-12-14 ถึง 2024-12-14 14:00 - 15:50 avatar-img VJ902
HAN - BKK 2024-12-18 ถึง 2024-12-18 11:10 - 13:00 avatar-img VJ901